Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 111E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje I
İngilizce Project I
Dersin Kodu
TES 111E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
4 4 4 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Melih Bozkurt
Dersin Amaçları 1. Bireysel öğrenme alışkanlığının kazandırılması.
2. Mesleki alanına bağlı olarak, kentsel alan/peyzaj/bina/iç mekan/mimari-endüstriyel obje/ürün gibi
farklı ölçeklerdeki çıktıları analiz etme, yorumlama ve bunlarla ilgili düşünceleri farklı ifade
tekniklerinden yararlanarak anlatabilme becerilerinin kazandırılması.
3. Mesleki alanına bağlı olarak, kentsel alan/bina/mekan/mimari-endüstriyel obje/ürün gibi farklı
ölçeklerdeki çıktıları ve çevreyi irdeleyici bir gözle görme, bunlara ait bileşenlerini tanıma.
4. İnsan eylemleri, insan eylemlerinin yerine getiriliş biçimlerini sorgulama becerilerinin kazandırılması.
5. Temel mesleki terminolojiyi kullanabilme becerisinin kazandırma.
Dersin Tanımı Karmaşık olmayan tasarım konuları aracılığıyla değinilen farklı anlatım tekniklerini uygulayabilme;
kentsel/çevresel/yapısal /mekânsal/nesneye ilişkin düşünce geliştirme; bunları anlama, yorumlama ve
temsil etme; 2 ve 3 boyutlu çizimlerle modelleme; tasarım aracılığıyla bilgisayarda çizim tekniklerini,
verilen tasarım problemi üzerinde kullanma; görsel dil kullanımı ile düşünceyi dışlaştırabilme becerisini
uygulama; basit tasarım problemleri ile konstrüksiyon ve strüktürel sistemlere dair sezgileri geliştirme;
kentsel/yapısal/çevresel/ürüne ilişkin malzeme bilgisi ve ilişkisinin yalın ve küçük tasarım denemeleri
yoluyla tartışılması; doğal, tarihi ve kültürel çevrelerin anlaşılması, yorumlanması ve temsil edilmesi.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020