Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 443 - Taşınmaz Mal (Gyrm)Değerlemesi
 

SBP 443 - Taşınmaz Mal (Gyrm)Değerlemesi

Dersin Amaçları

1. Taşınmazlarla ilgili planlama çalışmalarından başlayarak, planlamaya dayalı yapılacak proje uygulamalarında, taşınmaz değerinin belirlenmesi hakkında bilgi vermek.
2. Taşınmaz üzerinde yapılacak yatırımlarda öncelikle mal sahibinin ve dolaylı olarak kamunun uğrayabileceği zararları önlemek üzere yasal tanımlama ve hükümler açıklanarak uygulamalar için beceri kazandırmak.
3. Taşınmaz mal değerlemesinde karşılaşılabilecek sorunlar hakkında bilgilendirmek ve çözüm önerileri sunmak.

Dersin Tanımı

Taşınmaz, mülkiyet ve değer kavramı, taşınmaz değerlemesinin önemi, Türk vergi sistemine genel bakış, Türkiye’de taşınmaz değerlendirmesine ilişkin mevzuatın tarihsel gelişimi. Taşınmaz değerleme kriterlerinin irdelenmesi, taşınmaz değerleme yöntemleri; karşılaştırma, gelir, maliyet ve karma değerleme yöntemleri, nominal değerleme yaklaşımı, değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması, değer ve vergi amaçlı harita altlıklarının üretimi. 3D değer haritaları. Coğrafi bilgi sistemleri ile taşınmaz değerlemesi. Taşınmaz değerlemesinde ülkemizdeki uygulamalar. Kat mülkiyeti mevzuatı ve uygulamaları

Koordinatörleri
Tahsin Yomralıoğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023