Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 435E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çağdaş Mimari Koruma Kavramları
İngilizce Mdrn Cncpts of Archtctrl Consv
Dersin Kodu
MIM 435E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Sakine Yıldız Salman
Sakine Yıldız Salman
Dersin Amaçları 1 - Mimari korumanın temel ilkelerinin ve koruma kuramının gelişiminin öğretilmesi
2 - Mimari koruma konusundaki güncel tartışmaların aktarılması
3 - Öğrencilere, tek yapı yada kentsel ölçekteki koruma uygulamalarına eleştirel bakabilme becerisi kazandırılması
Dersin Tanımı Mimari koruma etikleri. Restorasyon ve konservasyon kavramlarının irdelenmesi. Mimari korumada otantiklik kavramı ve
ölçütleri, tarihsel otantiklik. Eski yapıların ve kentsel sitlerin rehabilitasyonu. Tarihi çevrede dizayn ilkeleri ve gelişmenin
mimari ölçekteki kontrolu. Yeniden kullanım, örnekler. Tarihi yapıları muayene yöntemleri, yerinde koruma ve
sağlamlaştırma. Koruma biliminin mimaride kullanımı
Dersin Çıktıları 1 - Eleştirel düşünme becerileri 2 - Araştırma becerileri 3 - Batı mimarlığı 4 - Batı dışı mimarlık 5 - Ulusal ve bölgesel
mimarlık 6 - Tarihi çevre koruma ve restorasyon 7 - Kültürel farklılıklar 8 - Sürdürülebilir tasarım 9 - Yasal sorumluluklar
10 - Etik ve mesleki hükümler
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Erder, Cevat, Our Architectural Heritage: from Conciousness to Conservation, A. Bakkalcıoğlu (trans.),
UNESCO, Paris, 1986 (ISBN 9231023632).
Jokilehto, Jukka, A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999 (ISBN
0750637935).
Diğer Referanslar Ahunbay, Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yapı Yayın, YEM, Istanbul, 2004 (3. Basım)
(ISBN 9757438383).
Akın, Nur, “Türkiye’de Tarihi çevre Koruma, Örnekler ve Sorunlar”, Mimarlık, 1982/2, pp.40-43.
Binan, Can, Mimari Koruma Alanında Venedik Tüzüğü’nden Günümüze Düşünsel Gelişmenin Uluslararası
Evrim Süreci, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, Istanbul, 1999 (ISBN 9754611963).
Bucher, Ward, Dictionary of Building Preservation, C. Madrid (ill. ed.), Preservation Press, Washington,
D.C., 1996.
Buildings Archaeology: Applications in Practice, J. Wood et. al. (eds), Oxford Books in association with the
institute of Field Archaeologists, Buildings Special Interest Group, Oxford, 1994.
Cohen, Nahoum, Urban Conservation, MIT Press, Cambridge, Mass. , 1999.
The Conservation of Cities, Croom Helm, London, 1975.
Conservation on Archaeological Excavations, with a particular reference to the Mediterranean Area, N. P.
S. Price (ed.), ICCROM, Rome, 1984 (ISBN 9290771305).
Context: New Buildings in Historic Settings, J. Warren, J. Worthington & S. Taylor (eds), Architectural
Press, Oxford, 1998.
Croci, Giorgio, The Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage, Computational
Mechanics Publications, Southampton, UK, 1998
Cultural Tourism, J.M. Fladmark (ed.) Donehead, UK, 1994 (ISBN 1873394152)
Curtis, John O, Moving Historic Buildings, AASLH Press, Washington, 1979
Delafons, John, Politics and Preservation, A Policy History of the Built Heritage 1882-1996, E & FN Spon,
London, 1997.
Earl, John, Building Conservation Philosophy, Donhead, UK, 2001.
Erder, Cevat, Tarihi Çevre Kaygısı: Helen ve Roma Devri Örnekleri Üzerinde Bir Deneme, ODTÜ
Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 1999 (ISBN 9754291373).
Erder, Cevat, “Venedik Tüzüğü Tarihi Bir Anıt Gibi Korunmalıdır”, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, c.
3, sayı 2, Güz 1977, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, pp. 167-190.
Ersen, Ahmet, “Koruma Politikalarına Temel Yaklaşım ve Estetik Düzeysizlik Sorunu”, Doğan Kuban’a
Armağan, Eren Yayınevi, İstanbul, 1996, pp.125-127.
Ersen, Ahmet, “Restorasyon ve Otantiklik”, Arredamento Dekorasyon, 1997/4, İstanbul, pp. 104-105.
Feilden, Bernard M., Conservation of Historic Buildings, Butterworth-Heinemann, London, 1994.
Feilden, Bernard M. & Jukka Jokilehto, Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites,
ICCROM, Rome, 1993 (ISBN 929077150X).
Fitch, James M., Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World, University Press of
Virginia, Charlottesville, 1990.
Gozzola, Pietro, The Past in the Future, ICCROM, Rome, 1975 (1969).
International Documents Regarding the Preservation of Cultural and Natural Heritage, Emre Madran &
Nimet Özgönül (eds), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 1999 (ISBN 9754291462).
Kuban, Doğan, “Modern Restorasyon İlkeleri Üzerine Yorumlar”,Vakıflar Dergisi 8, 1978, pp. 341-376.
Kuban, Doğan, “Hangi Kültür Bakanlığı? Tarihe Sahip Çıkmanın Eylemsel Koşulları”, Mimarlık,
1998/281, pp.8-9.
Kuban, Doğan, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama, YEM Yayınları, Istanbul,
2000 (ISBN 9757438960).
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Onarılması Konusunda Kaynakça, Ü.Alsaç, E. Madran &
N.Özgönül (eds), Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara, 1990.l
Larkham, Peter J., Conservation and the City, Routledge, London, 1996
Latham, Derek, Creative Re-use of Buildings, Volume I & II, Donehead, London, 2000
Lichfield Nathaniel, Economics in Urban Conservation, Cambridge University Press, Cambridge, England,
1988.
Madran, Emre, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Tutumlar ve
Düzenlemeler: 1800-1950, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 2002 (ISBN 9754291853).
Madran, Emre, Osmanlı İmparatorluğu’nun Klasik Çağlarında Onarım Alanının Örgütlenmesi: 16.-18.
Yüzyıllar, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 2004 (ISBN 9754292183).
Orbaşlı, Aylin, Architectural Conservation, Blackwell Publishing, 2008.
Papageorgiou-Venetas, Alexander, Continuity and Change: Preservation in City Planning, F. Gutheim
(pref.), G. Onn (trans), Praeger, New York, 1971.
Pearce, David, Conservation Today, Routledge, London and New York, 1989 (ISBN 0415039142).
Pilot Restoration Projects Istanbul, Z. Ahunbay (ed.), The Turkish National Comission for UNESCO,
Ankara,1998.
Powys, Albert R., Repair of Ancient Buildings, 3rd ed., S.P.A.B., London, 1995.
Preserving Post-war Heritage: The Care and Conservation of Mid, -Twentieth Century Architecture, S.
Macdonald (ed.), Donehead, UK, 2001,(ISBN 1 873394357)
Rabun, J. Stanley, Structural Analysis of Historic Buildings: Restoration, Preservation and Adaptive Reuse
Applications for Architects and Engineers, John Wily & Sons Inc., New York, 2000.
Rodwell, Dennis, Conservation and Sustainability in Historic Cities, Blackwell Publishing, 2007.
Ruskin, John, The Seven Lamps of Architecture, Everyman’s Library, London and New York, 1969 (1907).
Ruskin, John, The Stones of Venice, J. G. Links (ed.), Da Capo Press, New York, 1985 (1960).
Shacklock, Vincent (Ed.), Architectural Conservation – Issues and Developments, Donhead, 2006.
Stovel, Herb, Risk Preparedness: A Management Manual for World Cultrual Heritage, ICCROM, Rome,
1998 (ISBN 9290771526).
Strike, J., Architecture in Conservation: Managing Development at Historic Sites, Routledge, London and
New York, 1994.
Viollet-le-Duc, Eugéne Emmanuel, Lectures on Architecture, B. Bucknall (trans.), Dover Publications,
New York, 1987.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020