Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 411 - Proje VII (Kentsel Gelişme Pl)
 

SBP 411 - Proje VII (Kentsel Gelişme Pl)

Dersin Amaçları

1.Varolan yerleşme sistemi içinde, yerleşmenin özelli?ine bağlı olarak konut,
sanayi, rekreasyon, merkezler, kıyılar gibi işlev alanlarının belirlenerek,
hukuki, sosyal, fiziki, ekonomik, politik vb. Sosyal, fiziksel ve ekonomik
problemlerin belirlenmesi ve tartışılması
2.Sosyal, fiziksel ve ekonomik problemlerin belirlenmesi ve tartışılması
3.Uygun ölçeklerde geli?me dinamiklerini etkileyebilecek özel fonksiyon
alanlarının günün koşullarına ve dinamiklerine bağlı olarak reorganizasyonu
4.Gelişimine yönelik tasarım kurgusunun ortaya konması

Dersin Tanımı

Mevcut ve/veya gelişme alanlarında belirlenen farklı konu alanlarına yönelik ayrıntılı analizler,
temel sorunların saptanması, potansiyeller, kısıtlar, olanakların tanımlanması, özel fonksiyon
alanlarının günün koşullarına ve dinamiklerine bağlı olarak reorganizasyonu, dönüşümü ve/veya
gelişimine yönelik tasarım kurgusu, taşıt-yaya ilişkiler şeması, alternative plan ve tasarım
kararlarının üretilmesi, yasal çerçeve, teknik rapor, grafik ifadeler ve üç boyutlu çalışmalar
olarak belirlenmiştir.

Koordinatörleri
Cem Beygo
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022