Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 411 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje VII (Kentsel Gelişme Pl)
İngilizce Project 7
Dersin Kodu
SBP 411 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
5 2 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cem Beygo
Dersin Amaçları 1.Varolan yerleşme sistemi içinde, yerleşmenin özelli?ine bağlı olarak konut,
sanayi, rekreasyon, merkezler, kıyılar gibi işlev alanlarının belirlenerek,
hukuki, sosyal, fiziki, ekonomik, politik vb. Sosyal, fiziksel ve ekonomik
problemlerin belirlenmesi ve tartışılması
2.Sosyal, fiziksel ve ekonomik problemlerin belirlenmesi ve tartışılması
3.Uygun ölçeklerde geli?me dinamiklerini etkileyebilecek özel fonksiyon
alanlarının günün koşullarına ve dinamiklerine bağlı olarak reorganizasyonu
4.Gelişimine yönelik tasarım kurgusunun ortaya konması
Dersin Tanımı Mevcut ve/veya gelişme alanlarında belirlenen farklı konu alanlarına yönelik ayrıntılı analizler,
temel sorunların saptanması, potansiyeller, kısıtlar, olanakların tanımlanması, özel fonksiyon
alanlarının günün koşullarına ve dinamiklerine bağlı olarak reorganizasyonu, dönüşümü ve/veya
gelişimine yönelik tasarım kurgusu, taşıt-yaya ilişkiler şeması, alternative plan ve tasarım
kararlarının üretilmesi, yasal çerçeve, teknik rapor, grafik ifadeler ve üç boyutlu çalışmalar
olarak belirlenmiştir.
Dersin Çıktıları 1.Kentsel tasarım çalışması için gerekli analizleri yapmayı, yorumlayı öğrenmek
2.Kentin sorunlarını, potansiyellerini, fırsat ve tehditlerini belirlemeyi öğrenmek
3.Tasarım kriterlerini ortaya koymayı öğrenmek
4.Farklı kentsel sistemleri değerlendirerek, plana çok boyutlu yaklaşımı anlamak
5.Ortaya konan kriterlere göre alternatif yaklaşımları oluşturmak
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020