Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / PEM 429 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Peyzaj ve Hukuk
İngilizce Landscape and Law
Dersin Kodu
PEM 429 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatma Ayçim Türer Başkaya
Dersin Amaçları 1. Hukuka dair temel kavramları ve prensipleri öğretmek,
2. Peyzaj Mimarlığı alanında yürürlülükte olan uluslar arası sözleşme, kanun ve yönetmelikler hakkında
bilgi sahibi yapmak,
3. Çevre konusunda yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik, tüzük vb. çevre mevzuatı hakkında ve bunların
uygulamalarına ait hükümlerine de değinerek bilgi sahibi yapmak,
4. Planlama tipleri ve peyzaj ilişkisi ile planlama ölçeğindeki peyzaj düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi
yapmak,
5. ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi yapmak
Dersin Tanımı Peyzaj ile ilgili uluslararası sözleşmeler, kanun, tüzük ve yönetmelikler. Planlama tipleri. Üst düzey fiziki
planlarda Çevre Düzeni Planları. Mevzuatımızda, Nazım İmar Planları ve peyzaj ilişkisi. Nazım Uygulama
İmar Planları ve bu ölçekteki peyzaj düzenlemeleri. Çevre mevzuatı ve bu mevzuat ile ilgili peyzaj
hükümleri. ÇED mevzuatı ve peyzaj planlaması
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024