Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / PEM 126E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Peyzaj Mimarlığında Tarih, Kuram ve Eleştri 1
İngilizce Hist.Theo.&Crtc.in Lndsc.Arc.I
Dersin Kodu
PEM 126E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ebru Erbaş Gürler
Dersin Amaçları 1. Peyzaj mimarlığı ve bahçe sanatı tarihi ile ilgili temel bilgileri “Batı ve Doğu Kültürleri” çerçevesinde vermek,
2. Tarih boyunca peyzaj mimarlığı ve ilişkili olduğu disiplinleri ve etkileşimlerini öğretmek,
3. Farklı üsluplar hakkında bilgiler vermek.
Dersin Tanımı “Batı ve Doğu Kültürü” çerçevesinde Prehistorik devirden başlayarak Antık Mısır ve Mezopotamya, Antik Yunan ve Roma, Farklı Dönemlerdeki İslam Bahçeleri, Aydınlanma- Rönesans, Barok, Osmalı’da Bahçe, Uzakdoğu Kültürü ve Bahçe, Endüstri Devrimi, Naturalizm, Arts & Crafts ve Art Nouveau dönemlerinde bahçe ve peyzaj tasarım kavramları, peyzaj mimarlığı ve mimarlık ilişkileri. Dönemler arasındaki ilişkiler, etkileşim ve süreklilik.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenciler;
I. Peyzaj mimarlığı tarihindeki akım ve kavramlara aşina olma,
II. Batı ve Doğu kültürü bağlamında üslupların bahçe sanatı üzerindeki tarihi ve kültürel etkilerini tanımlayabilme,
III. Peyzaj Mimarlığı Tarihi üzerine eleştirel düşünebilme.
IV. Tarihi ve kültürel farklılıkların farkında olma,
V. Peyzaj Mimarlığı Tarihi üzerine okunan kitap ve makalelerden veri toplama,
VI. Tarih ve kuram kavramlarını ilişkilendirme becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023