Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 312 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje VI(Şeh Tsrm Korm Yenil)
İngilizce Project VI
Dersin Kodu
SBP 312 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
5 - 8 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Ali Yüzer
Dersin Amaçları 1/5000 Ölçekli stratejik plan kararlarına göre mevcut-gelişme alanlarında eylem alanlarının belirlenmesi, senaryo seçeneklerinin ortaya konulması, yasal çerçevenin irdelenmesi,konut, rekreasyon, donatı ve fonksiyon alanlarının planlanması ve tasarımı.
Dersin Tanımı 1.Üst ölçekli stratejik plan kararlarına göre mevcut yerleşmeler ve gelişme
alanlarında fonksiyon alanlarının saptanması
2.Belirlenen fonksiyon alanlarına yönelik senaryo seçeneklerinin farklı yaklaşım ve politikalarla değerlendirilmesi ve bu yaklaşımların ulaşım sistemi ile entegrasyonun sağlanması,
3.Uygulamaya dönük ve yasal geçerliliği olan planlama ve tasarım becerisinin kazandırılması
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. 1/2000 ve 1/1000 Ölçekli analizler ve araştırma raporu
2. Yerleşik alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama Imar Planı ve açıklama raporu 3. Gelişme alanında 1/1000 Ölçekli Uygulama Imar Planı ve açıklama raporu 4. Gelişme alanının karakterini tanımlayan uygun ölçekte maket çalışmasının tamamlanması
5. Yerleşmenin özelliklerine bağlı olarak gerekli olduğu durumlarda 1/500 ve 1/200 ölçeklerde açıklayıcı ve tamamlayıcı çalışmaların yapılması
6. Kent karakter tabloları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar (Other References)
Nabeal H., Reinhard, G., 1997, Action Planning For Cities: A Guide To Community Practice, John Wile
and Sons Pub., ISBN:0471969281.
Erlich, J., 1999, Taking Action in Organizations and Communities, Eddie Bowers Pub., ISBN:0945483880.
Schneider, H., 1995, Participatory Development: From Advocacy to Action, OECD Pub.,
ISBN:9264145397.
Frestone, R., 2000, Urban Planning in a Changing World:The 20.Century Experienc, Routledge Pub.,
ISBN:978041924650.
Barton,H.,Tsourou,C., 2001, Healthy Urban Planning, Taylor and Francis Pub., ISBN:0415243270.
Ünal,Y., 1988, Kent Planlama ve Uygulamanın Yasal Yönleri, ITÜ Mim.Fak. Yayını, Istanbul.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020