Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 121E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje II
İngilizce Project II
Dersin Kodu
TES 121E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hasan Serdar Kaya
Dersin Amaçları 1. Yaratıcı düşünme ve problem çözme yetisinin geliştirilmesi, 2. İnsan, mekan, nesne, ürün, çevre ilişkilerinin doğa, kültür ve teknoloji bağlamında algılanması, araştırılması, yorumlanması ve analizi. 3. Sistemli, sezgisel ve deneysel planlama/tasarım yaklaşımlarının uygulamalı olarak tanıtılması 4. Temel kavram ve kuram bilgisinin geliştirilmesi. 5. Yöntem ve teknik ile ilgili bilgi ve becerilerin geliştirilmesi. 6. Planın geliştirilmesi ve ürün, nesne ve mekan tasarımında işlev, biçim ve malzeme ilişkilerinin kurulması
Dersin Tanımı Tasarım, planlama, analiz, araştırma, soyutlama, kavramsallaştırma, yorumlama, sistemleştirme, kompozisyon, yapım, üretim, deney; İnsan-doğa-kültür ilişkileri ve çevre bağlamı; Çağdaş sanat ve tasarım kuramları ve kavramları; Felsefi, etik, estetik, hukuki ve sosyal bağlamda planlama ve tasarım; Tasarım ve planlamada temsil; Sosyal ve kentsel dinamikler bağlamında kentsel mekân deneyimi; Mekânsal deneyim ve bedensel duyum; Biçim-işlev bağlamında kullanıcı deneyimi; Ölçek;Yapı, yapım, malzeme ilişkileri; Katılımcı tasarım/planlama; Sürdürebilirlik; Evrensel Tasarım; Mekan/Ürün kimliği; Ergonomi ve antropometri; Kütle, hareket, doku, renk ve ışık konularında deneysel çalışmalar; Strüktür, anlam, işlev, kimlik üzerine algılama, değerlendirme ve ifade edebilme
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci bireysel ve takım halinde çalışarak: 1. Farklı bağlam, ölçek ve kurgularda planlama, tasarım ve kompozisyon deneyimi kazanır. 2. Eleştirel düşünce geliştirir. 3. Verilen bir planlama/tasarım probleminin çözümü için temel araştırma, analiz ve sentez tekniklerini kullanır. 4. Tasarımlarını doğal ve kültürel bağlam ile ilişkilendirir. 5. Malzeme, yapı ve yapım sistemlerini tasarımıyla bütünleşik olarak kurgular. 6. Tasarım, temsil, yapım ve üretim ilişkisini kurar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023