Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / PEM 492E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bitirme Projesi
İngilizce Graduation Project
Dersin Kodu
PEM 492E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
3 - 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Meltem Erdem Kaya
Dersin Amaçları 1. Peyzaj mimarlığı eğitim bütünlüğünü oluşturan tüm disiplin alanlarında, öğrencinin gerekli bilgi ve
gelişime sahip olduğu ve istenen mesleki seviyeye ulaştığını kanıtlayan bir bitirme çalışmasını ortaya
koyması
2. Eleştiriler yoluyla öğrencinin yetişme olgusunun bu son aşamada daha da geliştirilmesinin sağlanması
3. Tüm öğretim boyunca edinilen bilgilere ve deneyimlere dayanarak senteze ulaşma; çözüm
alternatiflerinin geliştirilmesi ve çözümün önerilmesi.
Dersin Tanımı Problemin tanımlanması: Verilen alanın, çevresinin ve diğer koşullarının, gereksinmelerin ve olanakların
analizi ve irdelenmesi. Analizlerle elde edilen tasarlama enformasyonunun tasarlama bilgilerine
dönüştürülmesi: Tasarlama kavramının geliştirilmesi. Tasarlama kriterlerinin önceliklerinin belirlenmesi.
Tüm öğretim boyunca edinilen bilgilere ve deneyimlere dayanarak senteze ulaşma; çözüm alternatiflerinin
geliştirilmesi ve çözümün önerilmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrencilerin;
1. Çalışma alanının çevresinin ve diğer koşullarının, gereksinmelerin ve olanakların analizi edebilme ve
irdeleyebilme
2. Analizlerle elde edilen tasarlama enformasyonunu tasarlama bilgilerine dönüştürebilme
3. Verilen ölçek ve içerikte tasarım geliştirme
4. Tüm öğretim boyunca edinilen bilgilere ve deneyimlere dayanarak senteze ulaşma
5. Problem alanına yönelik çözüm alternatiflerinin geliştirebilme becerilerini kazanır
Önkoşullar 3,4,5 ve 6. Yarı yıllardaki derslerin sınavlarını başarmış olmak,
7. ve 8. yarıyıl derslerinin tümüne yazılmış olmak,
tüm proje derslerini başarmış olmak şartları aranır. PEM 411 VE 411E derslerini min DC
ile başarmış olmak şartları aranır.
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019