Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 218E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe ProjeIV
İngilizce ProjectIV
Dersin Kodu
SBP 218E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Tüzin Baycan
Dersin Amaçları Stratejik mekânsal planlama yaklaşımında analiz, değerlendirme, karar geliştirme yöntem
ve teknikleri kullanılarak bir yerleşimin temel bileşenlerinin tanımlanması ve geleceğe
yönelik gelişiminin tartışılması.
Dersin Tanımı Stratejik mekansal planlama yaklaşımına bağlı olarak:
1. Bir yerleşmenin mekansal dinamiklerinin: yerleşme sistemleri ve mekansal
kademelenme, ulaşım ağ ve ilişkileri, alan kullanımları, sosyal, ekonomik ve çevresel
özelliklerine göre ortaya konması.
2. Sektörler arası ilişkilerin ve mekansal etkilerinin belirlenmesi, sosyal-çevreselekonomik yapıyı tanımlayacak tekniklerin ve problemlerin tanımlanması.
3.Gelecek öngörülerinin tartışılmasında: toplumsal-kurumsal yapılar ile yasal çerçeve göz
önünde bulundurularak stratejik karar geliştirme yöntemlerinin kullanılması.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023