Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 420E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tasarım Mantığı ve Teorisi
İngilizce Logic and Theory of Design
Dersin Kodu
MIM 420E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mıchael Stefan Bıttermann
Mıchael Stefan Bıttermann
Dersin Amaçları 1 - Tasarım metot ve yaklaşımlarını tarihsel süreçteki eşikleri vurgulayarak tartışmak, 2 - Mimari tasarım sürecini mantık, bilgi, görselleştirme açılımlarıyla tartışmak, 3 - Mimari tasarım ve diğer disiplinlerde tasarımcı tavırlarını karşılaştırmak ve farklı ve benzer stratejileri ve araçsallık yaklaşımlarını değerlendirmek, 4 - Bilgisayar destekli tasarım yaklaşım, model ve paradigmalarını incelemek, 5 - Tasarım eğitimi alan öğrencilerin tasarım süreci, tasarım ortamları, tasarım araçları ve tasarımcı profilleri üzerinde düşünme ve tartışma becerilerini geliştirmek.
Dersin Tanımı What is design? - Design as an endeavor of making What is Design Thinking and Cognition / How Designers Think ? Different domains of Design: Similarities vs. Differences - /Processes/Goals/Product Design Tools and Media Stages and Scope of Design Designers in Action and the Structure of Design Activity Theories on Design Methods and Paradigms Analytical Design Models vs. Intuitive Design Models Design as a problem solving process Reflection in action and the reflective practitioner Tacit Design Knowledge vs. Explicit Design Knowledge Learning and Making Modes in Design Education vs. Design Practice Technology, media, communication effects on design processes and design scope Computer Aided Design/Computational Design Methods AI in Design Integrated-Interdisciplinary Practice vs. Conventional Practice
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024