Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 438 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Aletli Rölöve
İngilizce Architectural Survey with optical and electronic equipment
Dersin Kodu
MIM 438 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Umut Almaç
Dersin Amaçları 1. Arkeolojik alan çalışmalarında mimarın rolünü tanıtmak
2.Arkeolojik alanlarda mimari belgeleme ve araştırma prensiplerini tanıtmak
3. Arkeolojik alanlarda sıklıkla karşılaşılan yapım teknikleri ve malzemeleri hakkında bilgilerin zenginleştirilmesi
4.Arkeolojik alanların belgelenmesi konusunda pratik edindirmek
5.Belgelemede kullanılan araç ve teknikleri öğretmek
Dersin Tanımı Bu ders, mimarlık eğitiminde birinci sınıf temel eğitimini tamamlamış ve kültür varlıklarına ilgi duyan öğrenciler için arkeolojik alanlarda yürütülen belgeleme ve araştırma çalışmalarına ilişkin genel kavramları, mimarların bu çalışmalar içindeki rolünü ve sorumluluklarını konu alan lisans seviyesinde bir derstir. Bu dersin kapsamında, arkeolojik alanlarda araştırma türleri ve sınıfları, bu alanlarda sıklıkla karşılaşılan yapım malzemeleri ve teknikleri, mimari koruma ve araştırma bağlamında rölövenin amaçları, işlevi ve hazırlama metodolojisi, mimari belgeleme çalışmalarında kullanılan araç ve donanımların katkıları, çalışmalarda elde edilen verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi gibi geniş bir içerikte farklı konular ele alınır.
Dersin Çıktıları 1.Arkeolojik alan çalışmalarında kullanılan temel kavramlar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma,
2. Arkeolojik alanlarda yapılan mimari müdahalelerinin mesleki etiği konusunda farkındalık.
3. Arkeoloji, Koruma, Mimarlık Tarihi disiplinleri arası etkileşimi kavrama.
4.Kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
5.Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6. Bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Swallow, P., Jackson, S., Godfrey, J., Dallas, R., Westman, A., & Watt, D. (2013).Measurement and Recording of Historic Buildings. London: Taylor and Francis.
Uluengin, M. (2016).Rölöve. I·stanbul: Yapı-Endu¨stri Merkezi.
Diğer Referanslar Adams, A. T. (2016).Drawing for understanding: Creating interpretive drawings of historic buildings. Swindon: Historic England.
Andrews, D. (2006).The presentation of historic building survey in CAD. English Heritage.
Andrews, D., Bedford, J., & Bryan, P. (2015).Metric survey specifications for cultural heritage. Swindon: Historic England.
Uluengin, M. (2010).Rölöve. I·stanbul: Yapı-Endu¨stri Merkezi.
Ousterhout, R. G. (2008).Master builders of Byzantium. Philadelphia: University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology.
Ousterhout, R. G. (2016).Bizansın yapı ustaları. I·stanbul: Koc¸ U¨niversitesi.
Coulton, J. J. (1997).Ancient Greek architects at work: Problems of structure and design. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Akurgal, E. (2007).Ancient civilizations and ruins of Turkey from prehistoric times until the end of the Roman Empire. Istanbul: Net Turistik Yayinlar san.
Krautheimer, R. (1992).Early Christian and Byzantine architecture. New Haven: Yale University Press.
Ward-Perkins, J. B. (2003).Roman architecture. Milano: Electa Architecture.
Boardman, C., & Bryan, P. (2018).3D laser scanning for heritage: Advice and guidance on the use of laser scanning in archaeology and architecture. London: Historic England.
Ahunbay, Z. (2011).Tarihi c¸evre koruma ve restorasyon. I·stanbul: YEM Yayın.
Tansugˆ, B. (1960).O¨lc¸me bilgisi: Topogˆrafya. I·stanbul: Teknik Okul.
O¨zgen, M. G. (1979).Topografya ders notları. I·stanbul: ITU.
Eppich, R., & Chabbi, A. (2011).Recording, documentation, and information management for the conservation of heritage places: Illustrated examples. Los Angeles: Getty Conservation Institute.
O¨zgen, M. G. (1990).Mu¨hendis ve mimarlar ic¸in topogˆrafya: (o¨lc¸me bilgisi). I·stanbul: I·TU¨.
Aytac¸, M. (1968).Mimarlık topogˆrafyası. I·stanbul: I·TU¨.
Swallow, P., Jackson, S., Godfrey, J., Dallas, R., Westman, A., & Watt, D. (2013).Measurement and Recording of Historic Buildings. London: Taylor and Francis.
Dogˆan, E., O¨ztan, O., & O¨zgen, M. G. (1995).Harita bilgisi. I·stanbul: I·stanbul U¨niversitesi Basımevi ve Film Merkezi.
Adams, A. T. (2016).Drawing for understanding: Creating interpretive drawings of historic buildings. Swindon: Historic England.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021