Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 119 - Mimarlığa Giriş ve Etik
 

MIM 119 - Mimarlığa Giriş ve Etik

Dersin Amaçları

1. Mimarlığın temel kavramları konusunda farkındalığı sağlamak,
2. Mimarlık eğitimi konusundaki bilgi düzeyini artırmak,
3. Mimarlık tarihine giriş niteliğinde bilgi vermek
4. Çağdaş mimarlık, mimari tasarım süreci ve mekan tasarlama kavramlarının anlaşılmasını sağlamak,
5. Bina yapım teknolojileri, yapı sistemleri ve sürdürülebilirlik konularının anlaşılmasını sağlamak,
6. Mimari ve kentsel koruma hakkında temel kavram ve bilgileri vermek,
7. Mimarlıkta etik konusunda temel bilgiler vermek.

Dersin Tanımı

Mimarlığa Giriş dersi, mimarlık eğitimine yeni başlayan öğrenciler için mimarlığın temel kavramlarını ve mimarlık mesleğinin farklı boyutları ile pratik alanlarını konu alan giriş seviyesinde bir derstir. Bu dersin kapsamında tarihte mimarlık mesleği; mimari tasarım düşüncesi, mimari tasarım süreci, stüdyo kültürü, çağdaş mimarlık, mekan-insan-bağlam ilişkileri; yapısal sistemlerin temelleri, bina tasarım ve yapım teknolojileri; mimarlık tarihinde terimler, kavramlar ve yaklaşımlar, mimari ve kültürel miras, mimari koruma–kentsel koruma kavramları; mimarlıkta etik olgusu gibi geniş bir içerikte farklı konular ele alınır.

Koordinatörleri
Fatma Ahsen Özsoy
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022