Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 477E - Turizm ve Gelişme
 

SBP 477E - Turizm ve Gelişme

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı, şehir ve bölge planlama öğrencilerine turizme ilişkin temel kavramları, dinamikleri, aktörleri ve değişen eğilimleri öğretmektir. Doğal ve yapılaşmış çevreyi temel kaynak olarak kullanan turizmde sürdürülebilirlik ve yerel/bölgesel/ulusal ekonomiye katkısının değerlendirilmesi planlamacılar için önemli olmaktadır.

Dersin Tanımı

Ders turizmin çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri ve sürdürülebilirlik kavramını dikkate alarak, turizmin kent ve bölge üzerindeki etkileri, aktörler ve yaratılan arz talep çerçevesinde öğrencilere bilgi verecektir. Ayrıca öğrencilerin ders kapsamında hazırlayacakları ödevlerle derse aktif katılımları ve etkileşimli öğrenme süreçlerinin de işletilmesi hedeflenmektedir.

Koordinatörleri
Emine Ferhan Gezici Korten
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022