Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 477E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Turizm ve Gelişme
İngilizce Tourism and Development
Dersin Kodu
SBP 477E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emine Ferhan Gezici Korten
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, şehir ve bölge planlama öğrencilerine turizme ilişkin temel kavramları, dinamikleri, aktörleri ve değişen eğilimleri öğretmektir. Doğal ve yapılaşmış çevreyi temel kaynak olarak kullanan turizmde sürdürülebilirlik ve yerel/bölgesel/ulusal ekonomiye katkısının değerlendirilmesi planlamacılar için önemli olmaktadır.
Dersin Tanımı Ders turizmin çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri ve sürdürülebilirlik kavramını dikkate alarak, turizmin kent ve bölge üzerindeki etkileri, aktörler ve yaratılan arz talep çerçevesinde öğrencilere bilgi verecektir. Ayrıca öğrencilerin ders kapsamında hazırlayacakları ödevlerle derse aktif katılımları ve etkileşimli öğrenme süreçlerinin de işletilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020