Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 119 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Şehir &Bölge Plan. Giriş &Etik
İngilizce Introduction To Urban & Regional Planning& Ethics.
Dersin Kodu
SBP 119 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ayşe Lale Berköz
Dersin Amaçları Şehir ve bölge planlaması temel kavramlarının ve planlama süreci aşamalarının verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Şehir ve bölge planlamasının kavramsal açıklamaları. Çevre, insan yerleşmeleri ve şehir planlama kavramları, insan yerleşmeleri hakkında temel bilgilenme; köy, şehir, metropolis, megalopolis, yeni şehirler ve şehirsel fonksiyonlar. Şehir planlama ve takım çalışması tanımlamaları. Genel bir sistem olarak planlamanın kavramsal açıklamaları, şehir planlama süreci ve aşamaları. Etik kavramı. Etiğin temel ilkeleri. Şehir planlama ve mesleki etik. Sürdürülebilir şehirsel gelişme.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenciler;
1. İnsan yerleşmeleri ve çevre hakkında temel bilgilenme kazanır.
2. Genel bir sistem olarak planlamanın kavramsal açıklamalarını kavrar.
3. Şehir Planlama süreci ve aşamalarını öğrenir.
4. Sürdürülebilir kentsel gelişmenin önemini anlar.
5. Planlama eğitiminde topluma ve doğaya karşı sorumluluk bilinci ile mesleki etik değerlerini edinir.
Önkoşullar Devam (%80) + Yeterli düzeyde ödev teslimi + yıl içi ve yılsonu sınavlarından geçer not almak
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Suher, H., Şehircilik, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi. 1996.
Diğer Referanslar Birch, E.L. (ed.), The Urban and Regional Planning Reader, Routledge, New York, 2009.
Branch, M.C., Comprehensive City Planning, Washington: American Planning Association. 1985.
Fainstein, S. ve DeFilippis, J. (ed.). Readings in Planning Theory. John Wiley & Sons, 2016.
Glasson, J., An Introduction to Regional Planning, London: UCL Press, 1992.
Greed, C.H., Introducing Town Planning, London: Longman1996.
Greed, C.H., Implementing Town Planning: The Role of Town Planning in the Development Process, London: Longman, 1996.
Hall, P., Urban&Regional Planning, London: Routledge. 1992.
Hartshorn, T.A., Interpreting the City: An Urban Geography, London: John Wiley&Sons Inc. 1992.
Keleş, R., Kentleşme Politikası, İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları, 2002.
LeGates, R. T. ve Stout, F., (ed.) The City Reader, London: Routledge,1996.
Levy, J., Contemporary Urban Planning, USA: Prentice-Hall Inc., 1997
Sanoff, H., Community Participation Methods in Design and Planning, NewYork: John Wiley& Sons Inc., 2000.
Stein, M. J., (ed.) Classic Readings in Urban Planning, USA: McGraw-Hill Inc.,1995.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020