Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 261E - Physical Environmental Control
 

SBP 261E - Physical Environmental Control

Dersin Amaçları

1. Bugün çevre kirliliği, enerji krizi gibi problemler dünyamızı zorlarken, ileride bu problemleri bilinçsizce yaratmayacak, gerektiğinde önleyebilecek elemanlar yetiştirmek üniversitemizin görevlerinden biridir.
2. Çevre bilimi içerisinde ele alınan, insan konforunun (ısısal, görsel, işitsel) klimatoloji (kentsel-mikro, bölgesel-makro), pasif-aktif iklimlendirme, doğal-yapay aydınlatma, akustik gibi konu alanları,fiziksel planlamada yukarıda sözü edilen sorunlar nedeniyle de etkin rol oynamaktadır.
3. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde yukarıda sayılan konu alanlarında, öğrencilerin öncelikle kuramsal bilgiye ulaştırılması ve tasarım sürecinde aktarılabilecek becerinin kazandırılması gerekmektedir.

Dersin Tanımı

İklimsel konfor ve bunu etkileyen iklim elemanları, iklimsel verilerin elde edilişi ve yorumlanışı, makro çevrede iklim kontrolünde etkili olan yapma çevre değişkenleri, yer seçimi, yerleşme dokusunda açık alanlara ve binalara ilişkin geometrik değişkenlerin belirlenmesi. Ses kirliliği, insan ve toplum sağlığı üzerindeki etkileri, çeşitli arazi kullanımları için gürültü düzeyi ölçüt ve limitleri, kent planlama ve yerleşme birimi tasarımında gürültü kontrolü sistem ve teknikleri ve yasal önlemler. Görsel konfor, doğal aydınlatma, bina aralıklarının belirlenmesi, yapma, aydınlatma, yapma ışık kaynakları, yol park ve bahçelerin aydınlatılması. Yangın olayı, yangın kontrolü açısından uygun bina aralıkları, kentsel ölçekte yangın donatımı. İklim ve gürültü kontrolü açısından yerseçimi uygulaması, iklim, gürültü, ışık ve yangın kontrolü açısından yer seçimi uygulaması, iklim, gürültü, ışık ve yangın kontrolü açısından yapı düzeni belirlenmesi uygulaması.

Koordinatörleri
Nuri Serteser
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022