Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 203 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimarlıkta Yapı ve Yapım
İngilizce Building and Construction in Architecture
Dersin Kodu
MIM 203 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
- 3 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İkbal Çetiner
Dersin Amaçları 1. Bina alt sistemlerini kavramsal düzeyde ele almak.
2. Yapı elemanları ve bileşenlerinin analizini yaparak sistem ilkeleri ile anlama
3. Yapı eleman ve bileşenlerinin yapım süreçlerine yönelik bilgi edinmesi
4. Yapı eleman ve bileşenlerinin yapı sistemi içinde bütünleşik tasarımı için temel oluşturması
Dersin Tanımı Yapı, mimarlık teknolojisi ve yapım teknolojisi kavramları. Sistemler yaklaşımı ile bina, yapı ve yapım yöntemlerinin tanıtılması. Kullanıcı-çevre-bina sistemi etkileşimi ve bu bağlamda çevresel etmenler ve binadan beklenilen performans özelliklerinin tanıtılması. Bina alt-sistemlerinin tanıtılması. Bina alt sistemleri olarak, yapı elemanlarının analizi, tasarımı ve yapımı; dış duvar sistemleri (atmosfer ve toprakla ilişkili duvarlar), pencere ve kapı sistemleri, döşeme sistemleri (zemine oturan, ara kat ve altı açık döşemeler, asma tavanlar, yükseltilmiş döşemeler), düşey sirkülasyon sistemleri (rampalar ve merdivenler), çatı sistemleri (düz ve eğimli çatılar), iç bölme sistemleri (sabit ve hareketli iç duvarlar). Mimari yapısal tasarım ile ilgili gereksinimler, performans ölçütleri, olanaklar. Yapı elemanı sistemleri tasarım ilkeleri. Geleneksel ve gelişmiş yapım yöntemleri. Gözlem ve Tespit: Yapı elemanlarında yapım aşamaları. Uygulama – Stüdyo Çalışması: Yapı elemanı sistemlerinin analizi ve sentezi.
Dersin Çıktıları (A4)Teknik dokümantasyon: Teknik olarak net çizimler üretebilme, şartname yazabilme, malzeme, sistem ve bileşenlerin bir araya gelişlerini resimleyen ve tanımlayan modeller hazırlayabilme.
(A5)Araştırma becerileri: Mimarlık ile ilgili ders programı ile ilgili bilgiyi, toplama, değerlendirme, kaydetme, uygulama ve karşılaştırmalı olarak geliştirme.
(A7)Mevcut örneklerin kullanılması: Mevcut örneklerde var olan temel ilkeleri inceleme, kavrama ve bu ilkelerin mimari ve kentsel tasarım projeleri ile ilişkilendirilmesi konusunda seçimler yapabilme.
(B10)Yapı kabuğu sistemleri: Temel performans, estetik, nem transferi, uzun dönem dayanım ve enerji-malzeme kaynaklarına bağlı olarak yapı kabuğu sistemleri ve ilgili bir araya gelişlerin, uygun bir şekilde uygulanması için gerekli temel ilkeleri anlama.
(B12)Yapı malzemeleri ve bir araya gelişler: Yapı malzemeleri, ürünleri, bileşenleri ve bir araya gelişlerin, içsel karakteristik özellikleri ve çevresel etki ve yeniden kullanım göz önünde bulundurularak performansları hakkındaki temel ilkeleri anlama.
Önkoşullar ----
Gereken Olanaklar -----
Diğer ----
Ders Kitabı Mehta, M., Scarborough, W., Armpriest, D., Building construction : principles, materials, and systems, Prentice Hall, 2010
Diğer Referanslar Allen, E., Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, John Wiley & Sons, Canada, 1990. Blanc, A., “Internal Components”, Mitchell’s Building Series, Longman, 1994. Blanc, A., “Stairs, Steps and Ramps”, Butterworth Architecture, 1996. Brock, L., “Designing the Exterior Wall”, John Wiley & Sons, 2005. Brotrück, T., “Basics of Roof Construction”, Birkhäuser, 2007. Ching, F. D. K., Building Construction Illustrated, Van Nostrand Reinhold, 1991 Foster, J. S., “Structure and Fabric, Part 1”, Mitchell’s Building Series, Longman, 1996. Foster, J. S., Raymond Harrington, R., “Structure and Fabric, Part 2”, Mitchell’s Building Series, Longman, 1996. Olin, H., Schmitt, J.L., Lewis, W., “Construction, Principles, Materials, and Methods, Van Nostrand Reinhold, 1995. Orton, A., The Way We Build Now, Spon Press, 2001. Simmons, H.L. “Construction- Principles, Materials, and Methods”, 7th Edition, 2001. Smith, J., “Materials of Construction”, Mc Graw Hill, 1988. Watts, A., “Modern Construction Handbook”, Birkhäuser, 2016. Watts, A., “Modern Construction roofs”, Springer, 2005. Watts, A., “Modern Construction Envelopes”, Springer-Verlag Vienna, 2011.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024