Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / PEM 312E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Peyzaj Tasarımı 3
İngilizce Landscape Design III
Dersin Kodu
PEM 312E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ebru Erbaş Gürler
Dersin Amaçları İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde 6. yarıyıl öğrencilerine verilmekte olan Peyzaj Tasarımı 3 Projesi; peyzaj tasarımı, planlaması ve yönetimi bağlamında kentsel açık alan sistemi içerisinde kitlesel büyüklüğünün yanısıra stratejik öneme de sahip olan açık alanları, bir sistem yaklaşımı içerisinde ele almaktadır.
Öğrenci üretimlerinin, kent ölçeğinden başlayarak ilçe, mahalle ve yerel ölçeğe varan bir kurguya sahip olması istendiğinden, çevre sorunlarına yönelik kaygıların ilham verişinden hareket ederek stüdyonun teması ve alanı her yıl farklı bir yerel yönetim birimi ile işbirliği içerisinde tanımlanmaktadır. Stüdyoda; ekstrem topoğrafyalar, çevresel dinamikler açısından kırılganlık, çok ölçeklilik, çok işlevlilik, peyzaj karakteri ve yeşil altyapı anahtar kelimeleri üzerinden hareketle dayanıklı peyzaj üretimleri gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Stüdyo süresince öğrenciler; onlara sunulan disiplinlerarası kurgudaki seminerler, teknik geziler ve tartışma ortamlarından faydalanarak bireysel üretimleri olan tek bir projeyi kapsamlı bir şekilde ele almaktadırlar.
Öğrencilerin, riske duyarlığı peyzaj mimarlığı üretimleri üzerinden hareketle geliştirmekte oldukları çalışmaları, dönem içerisinde dört ara jüri ve iki eskiz sınavı ile değerlendirilmektedir. Stüdyo çalışmaları sonucunda, öğrenciler; kavramsal ve fiziksel altyapısı güçlü, kentsel peyzaj yönetiminin içerdiği üst ölçekten başlayarak yapısal ve bitkisel tasarım problemlerinin detay ölçeğine kadar çözümlenmiş olduğu bir kurguda uygulanabilirliğe sahip projeler üretebilmek konusunda beceri kazanmaktadırlar.
Dersin Tanımı Özellikle kentsel rekreasyon alanlarının tasarlanması kapsamında planlama kararlarına bağlı olarak büyük ölçekli kentsel alanların rekreatif amaçlı tasarlanmasına yönelik problem çözümleri, tüm donanım ve donatıların tasarımcı tarafından ele alınmasına yönelik tasarım çalışmaları
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024