Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 242 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Planlama Kuramı ve Teknikleri
İngilizce Planning Theory and Techniques
Dersin Kodu
SBP 242 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Başak Demireş Özkul
Dersin Amaçları 1.Planlamanın kuramı ve planlamada kullanılan kuramların tarihsel perspektifte anlatılması
2.planlamanın toplumsal, ekonomik ve çevresel rolünün değerlendirilmesi
3.plancının politik ve teknik rollerinin öğretilmesi
4.kentsel sorunları sistem bakış açısıyla değerlendirme becerisi sağlamak
5.temel planlama tekniklerinin planlamada kullanım alanları bilgisini vermek
Dersin Tanımı Planlamanın özüne ve sürecine ilişkin kuramlar, açıklayıcı ve normatif kuramlar, sosyopolitik kuramlar, karar kuramları, arazi kullanımı kuramları,1980'lerden sonra değişen mekansal paradigmalar ve kuramsal tartışmalar, planlamada yeni düşünce akımlarına dayalı yöntem tartışmaları. Planlama sürecinde tahmin, plan ve politika alternatifleri hazırlama ve plan değerlendirme yöntemleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. tarihsel süreçte planlama kuramlarının gelişimi hakkında bilgilenmiş olacaklar
2. sosyal adalet, ekonomik refah, ve kaynak kullanımında etkinlik arasındaki ilişkileri değerlendirebilecekler
3. planlama sürecinde farklı düşüncelere ve farklı yaşam biçimlerine saygı göstermeleri gerektiğini öğrenecekler
4. temel planlama teknikleri ve kullanımları alanları hakkında bilgilenecekler
5. planlamada katılımın rolünü değerlendirebilecekler
6. farklı planlama süreçlerinin farklı plan değerlendirme yöntemlerini öğrenecekler
7. kişisel fayda ve haklarla kamu hakları arasında denge kurulması gerektiğini öğrenecekler
8. sosyal değerler, kültürel değerler, ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini değerlendirebilecekler
9. şehirsel problemleri formüle edebilecekler
10. kamu yararını değerlendirebilecekler
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Ders kaynakları https://sites.google.com/view/planlamakuram/ana-sayfa sitesinde listelenmektedir.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024