Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 246E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çevre Kontrolü Stüdyosu
İngilizce Environmental Control Studio
Dersin Kodu
MIM 246E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gülten Manioğlu
Alpin Köknel Yener
Gül Koçlar Oral
Feride Şener Yılmaz
Dersin Amaçları Yapma çevrenin iklim, ışık, ses, yangın ve sağlık kontrolünde optimal performans gösteren pasif ve aktif çevre alt sistemleri bütünü olarak tasarlanmasının alternatif çözüm önerileri üretilerek öğretilmesi. Alternatif çözüm önerilerinin sınırlı ihtiyaç programı olan binalar için üretilmesi öngörülmektedir.
Dersin Tanımı Yapma çevre tasarımında etkili olan fiziksel çevresel etkenler tanıtılmaktadır. Kullanıcı konforunu ve enerjinin etkin kullanımını hedefleyen, iklim, ışık, gürültü kontrolü, yangından korunma parametreleri ile temiz su sağlama-pis su atım sistemleri hakkında bilgi verilmektedir. Türkiye’de geçerli olan çevresel standartlar ve ulusal yönetmeliklerin (yangın, gürültü, ısı korunumu) ilgili maddeleri ele alınmaktadır. Stüdyo uygulamalarında iklimsel, görsel, işitsel açıdan optimum performans gösteren, yangından korunmuş, sağlık donatımı sağlanmış, içerdiği pasif ve aktif sistemler açısından çevre ile bütünleşik olarak tasarlanması hedeflenen bir proje yürütülmektedir
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024