Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 246 - Çevre Kontrolü Stüdyosu
 

MIM 246 - Çevre Kontrolü Stüdyosu

Dersin Amaçları

Yapma çevrenin iklim, ışık, ses, yangın ve sağlık kontrolünde optimal performans gösteren pasif ve aktif çevre alt sistemleri bütünü olarak tasarlanmasının alternatif çözüm önerileri üretilerek öğretilmesi. Alternatif çözüm önerilerinin sınırlı ihtiyaç programı olan binalar için üretilmesi öngörülmektedir.

Dersin Tanımı

Yapma çevre tasarımında etkili olan fiziksel çevresel etkenler tanıtılmaktadır. Kullanıcı konforunu ve enerjinin etkin kullanımını hedefleyen, iklim, ışık, gürültü kontrolü, yangından korunma parametreleri ile temiz su sağlama-pis su atım sistemleri hakkında bilgi verilmektedir. Türkiye’de geçerli olan çevresel standartlar ve ulusal yönetmeliklerin (yangın, gürültü, ısı korunumu) ilgili maddeleri ele alınmaktadır. Stüdyo uygulamalarında iklimsel, görsel, işitsel açıdan optimum performans gösteren, yangından korunmuş, sağlık donatımı sağlanmış, içerdiği pasif ve aktif sistemler açısından çevre ile bütünleşik olarak tasarlanması hedeflenen bir proje yürütülmektedir

Koordinatörleri
Gülten Manioğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022