Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / PEM 356E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kırsal Peyzaj Planlaması ve Tasarımı
İngilizce Rural Landscape Plan.&Design
Dersin Kodu
PEM 356E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Meltem Erdem Kaya
Dersin Amaçları 1. Doğal ve kültürel peyzaj türlerinin tanıtılması, bu alanlardaki planlama ve tasarım tekniklerinin öğretilmesi
2. Kırsal peyzaj bileşenlerinin planlama ve tasarım açısından değerlendirilmesine yönelik gerekli birikimin sağlanması
3. Kırsal peyzajı konu alan planlama ve tasarım sürecinin öğretilmesi
Dersin Tanımı Doğal alanlar, koruma alanları, endüstriyel ve tarımsal peyzajlar, bozulmuş alanlar, kırsal peyzajlardaki işleyiş ve strüktür etkileşimi, Kırsal peyzaj planlama ve tasarımının amaçları ve gelişimi, rekreasyon amaçlı kırsal peyzaj planlama kararlarının alınması, kırsal peyzaj survey ve analizi, peyzaj diagnozu ve prognozisi, yer seçim kriterlerinin belirlenmesinde arazi uygunluk analizi, kırsal alanlarda rekreasyon, doğa koruma ve onarımına yönelik planlama ve tasarım örnekleri konusunda bilgiler verilecektir
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Kırsal peyzaja ilişkin peyzaj mimarlarının çalışma konularını tanımlayabilme,
II. Kırsal peyzaj bileşenlerini kavramsal çerçevede değerlendirebilme ve analiz edebilme, mekansal ilişkileri çözebilme,
III. Kırsal peyzajı konu alan planlama ve tasarım çalışmalarına yönelik karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik fikir üretebilme,
IV. Kırsal planlama ve tasarımda izlenen yöntemleri tanımlayabilme,
V. Kırsal peyzaja yönelik planlama ve tasarım süreçlerini organize etme ve değerlendirebilme,
VI. Kırsal alanlara yönelik güncel çalışmalar üzerinden yeni açılımları tartışabilme becerileri kazanırlar.
Önkoşullar PEM 242E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı TASSINARI, P., Transformations of Landscape in Rural Territory: Reasons of Change and Possible Future Scenarios: Interdisciplinary Studies for its Preservation, Management and Planning, University of Bologna, 2010
Diğer Referanslar HART, J.F., The rural landscape, John Hopkins University Press, 1998.
FORMAN, R.T., Land Mosaics: The ecology of landscape and regions, Cambridge University Press, 1995.
ARENDT, R., Rural by design: maintainig small town character, Planners Press, American Planning Association, 1994.
PALANG, H.; SOOVALI, H.; ANTROP, M.; SETTEN, G., European Rural Landscapes: Persistence and Change in a Globalising Environment, Kluwer academic publishing, 2009.
WIGGERING, H.; ENDE, H.P.; KNIERİM, A.; PINTAR, M., Innovations in European Rural Landscapes, Springer, 2010.
DALAL-CLAYTON, B.; DENT, D.; DUBOIS, O., Rural Planning in Developing Countries: Supporting Natural Resource Management and Sustainable Livelihoods, Earthscan publications, 2003.
KENDIG, L., Community Character: Principles for Design and Planning, Springer, 2010.
GALLENT, N.; JUNTTI, M. ; KIDD, S.; SHAW, D., Introduction to Rural Planning (Natural and Built Environment Series), Routledge, Taylor and Francis group, 2008.
DİRİK, H., Kırsal peyzaj, İ.Ü. Orman fakültesi yayınları, 2005.
LAGRO, J. A., Site analysis: A contextual approach to sustainable land planning and site design. John wiley &sons, 2008.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023