Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 361 - Rölöve ve Restorasyon Stüdyosu
 

MIM 361 - Rölöve ve Restorasyon Stüdyosu

Dersin Amaçları

1 - Tarihi çevreye duyarlılık gelis¸tirmek?
2 - Tarihi çevrelerin ve anıtların korunması için gerekli teknik donanımı kazandırmak
3 - Tarihi çevredeki yeni tasarımların uyması gereken ilkeleri aktarmak?
4 - Koruma alanındaki uluslararası kurulus¸ları ve ilkelerini tanıtmak

Dersin Tanımı

Bu ders, mimari belgeleme ve araştırma üzerine yoğunlaşan ve bir koruma projesinin hazırlanmasında takip edilen metodolojiye vurgu yapan giriş niteliğindeki bir derstir. Uygulamaya dayalıdır ve mimari belgeleme, malzeme-hasar ve kronolojik analiz, restitüsyon ve restorasyon aşamalarından oluşan sürecin tüm adımlarını içerir. Geleneksel belgeleme tekniklerinin yerinde uygulamalarla tanıtılmasından sonra, her öğrenci grubu, dönem sonuna kadar yukarıda belirtilen adımları içeren bir dönem projesi geliştirmek amacıyla tarihi bir yapı üzerinde çalışmaya başlar. Mimari dokümantasyon sürecine eşlik eden tarihsel araştırma, tarihi belgeler, haritalar, çizimler, gravürler, kitaplar, fotoğraflar vb. gibi farklı kaynakları kullanarak, yapının/konunun tarihsel bağlamının anlaşılmasına katkı sağlar. Ayrıntılı inceleme ve analiz süreci, ilk inşaat ve onarım süreçleri ile yapımda kullanılan malzeme ve teknikler hakkında önemli bilgiler verir. Hasar mekanizmaları ve problemleri teşhis edilir ve uygun tedavi yöntemleri geliştirilir. Bu öneriler, çok basit müdahalelerden başlayabilir ve yapının durumuna ve koşullarına bağlı olarak daha karmaşık olanlara doğru ilerleyebilir.

Koordinatörleri
Gülsüm Tanyeli
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022