Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 361 - Rölöve ve Restorasyon Stüdyosu
 

MIM 361 - Rölöve ve Restorasyon Stüdyosu

Dersin Amaçları

Mimari miras değer olan yapıların belgelenmesi, analizi ve koruma önerilerinin geliştirilmesi.

Dersin Tanımı

Rölöve ve Restorasyon Stüdyosu, mimari belgeleme ve araştırma üzerine yoğunlaşan ve bir koruma projesinin hazırlanmasında takip
edilen yönteme vurgu yapan uygulamaya dayalı bir derstir ve mimari belgeleme, malzeme-hasar ve kronolojik analiz, restitüsyon ve
restorasyon aşamalarından oluşan sürecin tüm adımlarını içerir. Geleneksel belgeleme tekniklerinin yerinde uygulamalarla tanıtılmasından
sonra her öğrenci grubu, dönem sonuna kadar yukarıda belirtilen adımları içeren bir dönem projesi geliştirmek amacıyla tarihi bir yapı
üzerinde çalışmaya başlar. Mimari dokümantasyon sürecine eşlik eden tarihsel araştırma, tarihi belgeler, haritalar, çizimler, gravürler,
kitaplar, fotoğraflar vb. gibi farklı kaynakları kullanarak, yapının/konunun tarihsel bağlamının anlaşılmasına katkı sağlar. Ayrıntılı inceleme
ve analiz süreci, ilk inşaat ve onarım süreçleri ile yapımda kullanılan malzeme ve teknikler hakkında önemli bilgiler verir. Hasar
mekanizmaları ve problemleri teşhis edilir ve uygun tedavi yöntemleri geliştirilir. Bu öneriler, çok basit müdahalelerden başlayabilir ve
yapının durumuna ve koşullarına bağlı olarak daha karmaşık olanlara doğru ilerleyebilir.

Koordinatörleri
Sakine Yıldız Salman
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024