Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 126E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tasarımda Malzeme
İngilizce Materials in Design
Dersin Kodu
EUT 126E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Demet Günal Ertaş
Dersin Amaçları 1. Endüstri ürünleri tasarımında gerekli temel malzeme bilgisinin kazandırılması,
2. Malzemenin endüstri ürünleri tasarımı alanındaki yerinin, tasarıma etkisinin anlatılması,
3. Üretim yöntemleri, malzeme ve tasarım ilişkisi konusunda bilgi verilmesi,
4. Ürün için uygun malzemelerin seçiminde etkili kriterlerin anlatılması.
Dersin Tanımı Endüstri ürünleri tasarımında malzemenin yeri ve önemi, Malzemelerin fiziksel, mekanik ve içyapı özellikleri, Malzeme davranışları, Metaller, Demir ve demir dışı alaşımlar, Çelik, dökme demir ve paslanmaz çelik, Ahşap, Cam, Seramik, Polimer esaslı malzemeler, Polimerizasyon: termoplastikler, termosetler, Plastikler: ticari plastikler mühendislik plastikleri, Kompozit malzemeler, Endüstri tasarımında kullanılan diğer malzemeler, Nano malzemeler, Akıllı malzemeler, Malzemeye dayalı üretim yöntemleri, Malzeme seçimi ve uygulamaları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Genel malzeme özellikleri ve türleri hakkında bilgiye sahiptir,
2. Endüstriyel ürün tasarımı projelerine yönelik olarak malzemeleri değerlendirebilirler ve seçebilirler,
3. Tasarım malzeme ilişkisini bilir ve tasarımlarında kullanır,
4. Malzeme üretim yöntemi ilişkisini bilir.
Önkoşullar 1) 70 derse devam
2)1 adet vize sınavı, % 20
3) 2 adet ödev, %10
4) 3 adet Proje, % 20
5) Final Sınavı, % 50
Final sınavına girebilmek için 1.,2.,3.,4. önkoşulları sağlamak ve vize ödev ve projelerden % 50 üzerinden en az % 25 almış olmak gerekmektedir. Derse devam etmeyen öğrenciler VF alır ve final sınavına giremez.
Gereken Olanaklar
Diğer Ürün tasarımında malzeme seçimini ve kullanımını anlamaya yönelik ödevler
ve tasarım projeleri verilecektir.
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Ashby, M. (2011). Material Selection in Mechanical Design. Burlington: Elsevier.

Ashby, M., & Johnson K. (2010). Materials And Design: The Art And Science of Material Selection in Product Design. Buston: Elsevier.

Boothroyd, G. Dewhurst, P., & Knight, W. (2011). Product Design for Manufacture and Assembly. Boca Raton: Taylor & Francis.

Lefteri,C. (2007), Making it Manufacturing Techniques for Production Design. London: Laurence King.

Lesko, J. (2008). Industrial Design: Materials and Manufacturing Guide, New Jersey:, John Wiley&Sons Inc.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023