Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 359 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yapım Yönetimi ve Ekonomisi
İngilizce Construction Management and Economy
Dersin Kodu
MIM 359 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
4 3 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Elçin Filiz Taş
Dersin Amaçları 1.Mimarın yapı üretim süreci içindeki rolünü, işlevlerini, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak;
2.Yönetim ve ekonomi kavram ve kuramlarını tanıtmak;
3.İnşaat sektörünün tüm düzeylerine (ulusal, firma, proje ve işlem) yönelik ekonomik ve yönetimsel sorunlar konusunda bilgi vermek;
4.Tasarım yönetimi ve inşaat yönetimine ilişkin yönetim, ekonomik analiz ve süre yönetim tekniklerini öğretmek;
5.Mesleğin uygulandığı yasal ve kuramsal sınırlar içinde mesleki uygulamaya yönelik beceri kazandırmak.
Dersin Tanımı Bu ders kapsamında, inşaat sektörünün önemi ve Türkiye ekonomisi içindeki yeri, yapı üretim sürecinde ülke, sektör, firma, proje düzeylerinde alınan yönetimsel ve ekonomik kararlar ve etkileri, yapı üretim sürecinin katılımcıları, proje yaşam döngüsü, tasarımcı mimarın yapı üretim sürecindeki koordinatör rolü bağlamında farklı proje teslim yöntemleri ve inşaat sözleşme türlerinde üstelendiği rol ve sorumluluklar vurgulanarak, sürecin farklı evrelerinde tasarım yönetimi, maliyet yönetimi ve süre yönetimi özelinde bir mimarın sahip olması gereken bilgi ve beceriler anlatılmakta, çeşitli proje yönetim araç ve teknikleri yardımıyla uygulamalar yapılmaktadır.
Dersin Çıktıları I. Mimarın yapı üretim süreci içindeki rolü, işlevleri, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olma,
II. Bina yaşam döngüsü ve katılımcılarını anlama,
III. Farklı proje teslim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma,
IV. Yapım projelerinde bina maliyeti ve tahminini anlama,
V. Yapım projelerinde süre yönetimini anlama.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı 1. A. Lester. Project Management, Planning and Control: Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to PMI, APM and BSI Standards. John Wiley & Sons, New Jersey, 2015
Diğer Referanslar 2. A. Walker. Project Management in Construction. John Wiley & Sons, United Kingdom, 2015
3 . A. Dysktra. Construction Project Management: A Complete Introduction, Kirshner Publishing Company, 2.nd Edition,USA. 2018,
4. The CSI Project Delivery Practice Guide, 2011, John Wiley & Sons, Inc,
5.Construction Extension to the PMBOOK Guide, Project Management Institute, USA
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022