Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 312E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Proje VI
İngilizce Architectural Design VI
Dersin Kodu
MIM 312E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
2 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Sinan Mert Şener
Dersin Amaçları Karmaşık tasarım problemlerinin çözümlerinin araştırılma sürecinde uygun tasarım stratejilerinin geliştirilmesi ve çözüme ulaşmayı sağlayacak tasarımaraçlarının seçilmesi/uyarlanması dersin temel amaçlarından biridir. Dinamik kentsel bağlamda geliştirilmesi beklenen ileri düzeyde karmaşık programlı tasarım çözümlerinin elde edilmesi ve kavramsal/fiziksel/mekansal özelliklerinin çoklu-ortam temsilleri olarak sunulması dersinn diğer amaçlarını tarifler.
Dersin Tanımı Tasarım probleminin doğasına uygun ve tasarımcının kişisel ilgi ve becerilerini yansıtan veri toplama, analiz, program geliştirme süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması; tasarımın belirleyicisi yer, program, mekan, kimlik, temsiliyet konularını karmaşık bir tasarım durumu çerçevesinde tartışma ve özelleştirme; mimarinin strüktür, bina sistemleri, detay geliştirme gibi bileşenlerine tasarımın bütün süreçleri boyunca hakim olabilme yetisinin geliştirilmesi; karmaşık kentsel dokuda çözümlerin üretilmesi yetisinin kontrolü.
Dersin Çıktıları A-İleri mimari tasarım yetilerinin kazandırılması/ B-Karmaşık kentsel dokulara ilişkin veri toplama, araştırma ve aktarma/ C-Disiplinlerarası bir kesişme alanında tariflenen tasarım problemlerinin uygun tasarım stratejileri ile mimarlık nesnesi olarak çözümlenmesi/D-İleri mimari tasarım koordinasyonu/E-Mimari tasarımda ileri teknoloji ve malzzeme olanaklarının araştırılması/ F-Geliştirilen mimari çözüm/nesneye ilişkin bilginin gelişmiş çoklu ortam temsilleri olarak ifadesi.
Önkoşullar MIM 311 min. DD or MIM 311E min. DD or MIM 351 min. DD or MIM 351E min. DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar o De Lapuerta, J.M. (2007). Collective Housing: A Manual. Barcelona: Actar Publishers.

o McLeod, V. (2007). Detail in Contemporary Residential Architecture. London: Laurence King.

o Neufert, E. (2018). Neufert – Yapı Tasarımı. Istanbul: YEM Yayın.

o Sayigh, Ali. (2018). Seaside Building Design: Principles and Practice. Springer.

o Yilmaz, B. (2019). Projeler Yapılar 1: Konutlar. Istanbul: YEM Yayın.

o Yilmaz, B. (2019). Projeler Yapılar 2: Ofisler. Istanbul: YEM Yayın.

o Yilmaz, B. (2019). Projeler Yapılar 4: Kültür Yapıları. Istanbul: YEM Yayın.

o Yilmaz, B. (2019). Projeler Yapılar 6: Peyzaj Tasarımı. Istanbul: YEM Yayın.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023