Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 431 - Uygulama Projesi
 

MIM 431 - Uygulama Projesi

Dersin Amaçları

Dersin amaçları:
1. Bina fonksiyonuna bağlı olarak alt sistemlerin geliştirilmesi
2.yapı malzemesi seçimlerinin öğretilmesi
3. Yapı elemanlarının, bütün ölçeklerde detay çözümlerinin üretilmesi konusunda başarı sağlanmasına yardımcı olmak ve bitmiş bir yapı konstrüksiyou hazırlamak konusunda yardımcı olmak

Dersin Tanımı

Kapsamlı bir bina tasarımı bağlamında malzeme seçimi ile yapı tipi, yapım tekniği ve çevre kontrolü sistemleri seçimi veya tasarımının yapılması ve taşıyıcı sistemin düzenlenmesi. Tasarımın tüm aşamalarının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesi) geçerli yapı mevzuatına (deprem yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, gürültü kontrol yönetmeliği, yangından korunma yönetmeliği v.b.) göre oluşturulması. Tasarımda bina alt sistemlerinin (yapı elemanları, taşıyıcı, servis) diğer bina bileşenleri ile bütünleştirilmesi ve koordinasyonu. Her bir tasarım aşamasının anlatımının, ulusal ve/veya uluslararası proje düzenleme esaslarına uygun olarak yapılması.

Koordinatörleri
Seda Erdem
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023