Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 359 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yapım Yönetimi ve Ekonomisi
İngilizce Construction Management and Economics
Dersin Kodu
MIM 359 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
4 3 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hakan Yaman
Dersin Amaçları 1. Mimarın yapı üretim süreci içindeki rolünü, işlevlerini, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak;
2. Yönetim ve ekonomi kavram ve kuramlarını tanıtmak;
3. İnşaat sektörünün tüm düzeylerine (ulusal, firma, proje ve işlem) yönelik ekonomik ve yönetimsel sorunlar konusunda bilgi vermek;
4. Tasarım yönetimi ve inşaat yönetimine ilişkin yönetim ve ekonomik analiz tekniklerini öğretmek;
5. Mesleğin uygulandığı yasal ve kuramsal sınırlar içinde mesleki uygulamaya yönelik beceri kazandırmak.
Dersin Tanımı Bu ders kapsamında, inşaat sektörünün önemi ve Türkiye ekonomisi içindeki yeri, yapı üretim sürecinde ülke, sektör, firma, proje düzeylerinde alınan yönetimsel ve ekonomik kararlar ve etkileri, yapı üretim sürecinin katılımcıları, proje yaşam döngüsü, tasarımcı mimarın yapı üretim sürecindeki koordinatör rolü bağlamında farklı proje teslim yöntemleri ve inşaat sözleşme türlerinde üstelendiği rol ve sorumluluklar vurgulanarak, sürecin farklı evrelerinde tasarım yönetimi, maliyet yönetimi ve süre yönetimi özelinde bir mimarın sahip olması gereken bilgi ve beceriler anlatılmakta, çeşitli proje yönetim araç ve teknikleri yardımıyla uygulamalar yapılmaktadır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
...
becerilerini kazanır.
Önkoşullar ...
Gereken Olanaklar ...
Diğer ...
Ders Kitabı 1. R. Pilcher, Principles of Construction Management, Mc Graw-Hill Company, London, 1992
2. The CSI, Project Delivery Practice Guide, John Willey & Sons Inc, 2011
3. A. Lester. Project Management, Planning and Control: Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to PMI, APM and BSI Standards. John Wiley & Sons, New Jersey, 2015
4. A. Walker. Project Management in Construction. John Wiley & Sons, United Kingdom, 2015.
5. PMBOK® Guide – Sixth Edition, 2017.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020