Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 492E - Bitirme Projesi B Grubu
 

SBP 492E - Bitirme Projesi B Grubu

Dersin Amaçları

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’ndeki eğitim ve öğretim bütününü oluşturan tüm disiplin alanlarındaki: sosyal, teknik ve mesleki derslerden elde etmiş olduğu beceri ve karar verme yeteneğini kanıtlayan bir projenin hazırlanmasıdır.

Dersin Tanımı

Belirlenen proje alanının bölgesi içinde doğal,sosyo-ekonomik ve yapılaşmış çevre verilerinin elde edilmesi ve analizi, değerlendirilmesi ve sentezi yoluyla senaryo seçenekleri oluşturulması
Gelişimine yönelik ilke, strateji ve politikaların ortaya konulması
Farklı aktörlerin katılımı, yasal ve yönetimsel çerçevenin göz önünde bulundurulması
Planlama hiyerarşisi kapsamında değişik ölçeklerde alternatifli kentsel gelişim planlarının hazırlanması
Bu zamana kadar almış olduğu eğitimden elde ettiği planlama, tasarım, uygulama becerisi ve karar verme yeteneğinin bağımsız kişisel çalışma şeklinde ölçülmesi.

Koordinatörleri
Özhan Ertekin
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020