Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 492E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bitirme Projesi
İngilizce Graduation Project
Dersin Kodu
ICM 492E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
3 - 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emine Görgül
Dersin Amaçları Bu dersin amacı;
1. İç Mimarlık Bölümü’ndeki eğitim ve öğretimin bütünlüğünü oluşturan tüm disiplin alanlarında öğrencinin gerekli bilgi ve birikim sahibi olduğunu görmek
2. İstenen mesleki seviyeye ulaşıldığını kanıtlayan bir bitirme çalışması (iç mimari proje) ortaya koymak
3. Eleştiriler yoluyla öğrencinin yetişme olgusunu bu son aşamada daha da geliştirmek
Dersin Tanımı İç mimari tasarıma veri oluşturan planlama–programlama kararları; işlev, biçim ve teknoloji kavramlarının iç mimari tasarımla ilişkilerinin farklı ölçeklerde sorgulanması; ihtiyaçların analizi ve değerlendirilmesi; iç mekan deneyimini oluşturan bileşenlerin/unsurların bütünsel olarak ele alınması; iç mimari çevre tasarımına ilişkin kavramsal araştırma, biçimsel ifade ve uygulama çalışmaları; eğitim-öğretim süreci boyunca elde edilen bilgilere ve deneyimlere dayanarak senteze ulaşılması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:
I. İstenilen mesleki düzeye ulaşıldığını ve gerekli bilgi ve gelişme sahibi olunduğunu kanıtlayan bir bitirme çalışmasını ortaya koyma becerisi
II. İç Mimarlık Projesini kendi başına baştan sona kadar geliştirip sonuçlandırabilme becerisi
III. İç Mimarlık Bölümü’ndeki eğitim ve öğretim bütününü oluşturan tüm disiplin alanlarından edindiği bilgiyi tasarıma aktarma becerisi
IV. Bütüncül iç mekan tasarımı becerisi
V. Tasarım probleminin çözümünde uygun seçenekleri üretme, kimlik ve üslup belirleme, senaryo oluşturma, kavram geliştirme, mekân planlama bilgi ve becerisi
VI. Tasarım sürecinde insan-iç mekan etkileşimi bağlamında ihtiyaçlara ilişkin bilgilenme ve tasarıma aktarma becerisi
Tasarım sürecinin farklı aşamalarında bina sistemleri hakkında bilgilenme ve tasarıma aktarma becerisi
Önkoşullar ICM 411 MIN DD
veya/or ICM 411E MIN DD
veya/or ICM 443E MIN DD
veya/or ICM 443 MIN DD
veya/or ICM 449 MIN DD
veya/or ICM 449E MIN DD
Gereken Olanaklar Diploma Projesi bas¸arı o¨lc¸u¨tleri ve diploma projesi esasları ile ilgili detaylı bilgi ic¸in as¸agˆıdaki web sitesinde yer alan “I·c¸ Mimarlık Bo¨lu¨mu¨ Diploma Projesi Esasları” incelenebilir: http://www.mimogis.itu.edu.tr/
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023