Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 448 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kentsel Kimlik ve İmge
İngilizce Urban Identity and Image
Dersin Kodu
SBP 448 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Ocakçı
Dersin Amaçları 1.Algılama, biliş, imaj ve kimlik kavramlarının açıklanması
2.Mekan kimliği ve kent kimliği kavramlarının açıklanması ve kent kimliği öğelerinin kavratılması
3.İmaj-kimlik haritalarının oluşturulmasının ve bu haritaların planlama sürecinde değerlendirilmesinin öğretilmesi
4.Küresel ve yerel kimlik çatışması ve kentlere yansımasının tartışılması
5.Dünya ve Türkiye kent örnekleri üzerinde, kentsel kimlik konusunun çok boyutlu irdelenmesi
Dersin Tanımı İnsan-çevre etkileşimi, algılama,biliş, kültür konularının irdelenmesi. Kimlik ve imge kavramlarının analizi. Mekan kimliği, kent kimliği konusunda kavramsal değerlendirmeler. Doğal, sosyal ve yapılaşmış çevreden kaynaklanan kent kimliği öğeleri. Kentsel imge ve kimlik haritalarının oluşturulması ve planlama çalışmalarında değerlendirilmesi. Küresel-yerel kimlik sorunsalı. Kent morfolojisi ve kent kimliği ilişkisi. Dünya ve Türkiye'den çeşitli kentler üzerinde kent kimliği konularının irdelenmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Kimlik ve ilgili kavramların ifadelerini anlamak
2. Kent kimliğini ve onu oluşturan öğeleri anlamak
3. Kentsel kimlik ve imaj haritası oluşturabilmeyi anlamak
4. Küresel ve yerel ölçekte kimlik konusunu ve karşılıklı etkileşimlerini anlamak
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020