Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 360E - Sosyal Değişim, Cinsiyet ve Mekan
 

ICM 360E - Sosyal Değişim, Cinsiyet ve Mekan

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı;
1. Art-yapısalcı paradigmalar bağlamında sosyal değişim, cinsiyet ve mekân etkileşimine ilişkin interdisipliner içerikli temel bilgi birikimini oluşturmak,
2. Mekân ve kimlik ilişkilerini okuyabilmeyi ve deşifre edebilmeyi geliştirmek,
3. İç mekânda, sosyal değişim, cinsiyet ve mekân etkileşimine ilişkin farklı katmanların oluşturduğu mekânsal örüntüleri var eden alt sistemleri vb unsurları algılamak ve tartışmak,
Gündelik hayatın inşasında, sosyal değişim, cinsiyet ve mekân ilişkilerini sorgulamak ve tartışmak.

Dersin Tanımı

Sosyal değişim, cinsiyet ve mekân etkileşimine ilişkin feminist and queer yaklaşımlar; sosyal faklılıkların cinsiyet, kimlik, yurtsuzlaştıma vb. boyutlarının kavranması; sosyal katmanlar, yurtsuzlaştırma süreçleri, göç, kentsel ayrışma; üçüncü-dalga ve cinsiyetle ilgili ard-yapısalcı etkileşimler; cinsiyet bağlamındaki güncel paradigmalar ve cinsiyet olgusunun cinsellik, ırk, sınıf ve özne/öznellik ve sosyal düzenle ilişkili diğer izleklerle olan karmaşık ilişkileri.

Koordinatörleri
Emine Görgül
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024