Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 252 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1. Giris¸: Dersin tanıtımı
2. Özne-Nesne diyalektigˆi
VAROLUS¸: bedenin konumlandırılması ve temsili; beden-olus¸’un yerles¸tirilmesi; bedenin temsili ve perspektif olgusu; somut varolus¸ ve mükemmeliyet.
(BEING: presentation and positioning of the body; dwelling body-existence; representation of the body and emergence of perspective, corporeal existence and perfection)
Okuma: Heidegger,M., Building Dwelling Thinking,
Wilde, Oscar, Picture of Dorian Gray,
Shelly, Mary, Frankenstein, (creation, section 4,5)
3. OLUS¸ HÂLI·: bedensiz olus¸lar; organsız bedenler; Deleuzyen özne; geçis¸lilik olgusu; objektil
(BECOMING: incorporeal existence; bodies without organs; Deleuzian subject; the notion of transitiveness; objectile)
Okuma: Deleuze and Guattari, ATP, “How to Make Yourself a Body Without Organs?”, p.165- 184
Cache, B., Earth Moves: the Furnishing of Territories, “Cadre” p. 58-65, “Subjectile/Objectile” p.88-98
4. DI·SJUNCTI·VE SYNTHESIS: heterojenlik; rizome; asamblaj kavramları
(DISJUNCTIVE SYNTHESIS: heterogeneity; rhizome; assemblage)
Okuma: Deleuze and Guattari, ATP, “Introduction: Rhizome”, p.ix-27
5. HANGI· ZAMANDA?: ezel-ebedi/döngüsel/geri-döndürülmez; süre (durée) olgusu; çizgisel olmayan zaman; chronos/aion; Deleuzde zamanın sentezleri
(AT WHAT TIME?: eternal/cyclic/irreversible time; notion of durée; non-linear time; chronos/aion; Deleuzian synthesis of time.)
6. Okuma: Deleuze, G. Bergsonism, “Memory as Virtual Co-existence”, p.51-72
Deleuze, G. Bergsonism, “Durée as Immediate Datum”, p.51-72
Film: Stalker; Nostalgia; Crunching Tiger-Hidden Dragon
7. BIR OLUS¸ OLARAK MEKÂN: uzam-zaman vs. Kartezyen mekan; monad; heterojen mekan; tasarımda mekanik/topolojik/biyolojik modeller
(SPACE AS A BECOMING: spatiotemporality vs. Cartesian space; monad; heterogeneous space, mechanical/topological/biological, models in design)
Okuma: Borges_Alef
De Landa, “Deleuze and Open-Ended Becoming of the World”
8. Ara-Sunumlar: Sınıf-içi tartıs¸malar
9. Ara-Sunumlar: Sınıf-içi tartıs¸malar
10. Misafir Konus¸macı_ gender and space_ TBC
11. Misafir Konus¸macı_ identity and space_ TBC Misafir Konus¸macı_ materiality and space _ TBC
12. Misafir Konus¸macı_ digital realm and space _ TBC
13. Final Sunumları: Sınıf-içi tartıs¸malar
14. Final Sunumları: Sınıf-içi tartıs¸malar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022