Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 492E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bitirme Çalışması
İngilizce Graduation Project
Dersin Kodu
MIM 492E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 - 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Belkıs Uluoğlu
Dersin Amaçları Diploma projesi öğrencisinin başta mimari tasarım alanı olmak üzere mimarlık eğitim ve öğretim bütününü oluşturan tüm alt-disiplin alanlarında gerekli bilgi ve birikime sahip olduğunu, istenen mesleki olgunluk düzeye ulaştığını “bireysel olarak hazırladığı kapsamlı bir mimari proje” ile ortaya koyması. Bunu yaparken de tasarım deneyimi ve mimarlık bilgisi birikimini artırması. Açık jüriler yoluyla bu üretimi mimarlık akademisi ve kamuoyuyla paylaşması.
Dersin Tanımı Verilen proje konusunun bireysel bir çalışmayla “tema”, “yer/kent, tarih/bellek ve küresel dinamikler”, “ekolojik, toplumsal, kamusal ve özel meseleler”, “teknolojik ve kültürel imkanlar” dikkate alınarak bir “gelecek vizyonu” dahilinde geliştirilmesi. Gerekli tüm “araştırma, temsil-tasarım” çalışmaları yapılarak, “mimarlık disiplini ve ötesi” edinilen tüm birikimlere başvurularak proje konusunun bir “mimari fikir, program, mekansal düzenleme” ve “proje” haline getirilmesi. Nihayetinde, jüri oturumlarının eleştirel potansiyelleri de kullanılarak, projenin “eleştirel-yaratıcı, yenilikçi” bir diploma projesi olarak tamamlanması.
Dersin Çıktıları 1. Yaşamsal, kentsel, ekolojik dinamiklerin farklı ölçek ve boyutlarıyla kapsamlı bir mimari proje konusu olarak ele alınması.
2. Tarih/bellek/miras, toplumsal konular, çevresel meseleler, teknolojik ataklar ve gelecek vizyonlarının dikkate alındığı bir tutum ile tasarım.
3. Araştırma temelli, eleştirel-yaratıcı-yenilikçi mimari fikir, program ve projelerin geliştirilmesi; 4. Belirli bir tasarım yaklaşımının ortaya konulması.
5.Farklı temsil teknik ve medyalarının kullanımı.
6. Disiplinler arası ve ötesi bir çalışma yaklaşımının benimsenmesi.
7. Projenin “mekan organizasyonu, algısal/estetik/formal ve materyal nitelikleri, taşıyıcı sistemi, yapı ve yapım yöntemi” ile bütünlüklü ve geçişli bir yapı olarak ortaya konulması.
Önkoşullar Öğrencinin bağlı olduğu ders planında bulunan Bitirme Çalışması (MIM 492, MIM 492E) veya Diploma Projesi (MIM 4902, MIM 4902E) ön şartlarını ve Senato tarafından belirlenen ‘Diğer Şartları’ sağlamış olması gerekmektedir.
Gereken Olanaklar Bilgisayar, Internet, İlgili Program ve Uygulamalar
Diğer -
Ders Kitabı -
Diğer Referanslar Jürilerin ilgili konuda ilettiği kaynaklar.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020