Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 234 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Betonarme Yapılar
İngilizce Reinforced Concrete Structures
Dersin Kodu
MIM 234 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Necdet Torunbalcı
Sinem Güntepe
Dersin Amaçları Betonarmenin malzeme olarak tanıtılması.
Betonarme taşıyıcı sistemlerin tanıtılması ve oluşturulması kurallarının anlaşılması.
Taşıma gücü yönteminin özelliklerinin ve hesap ilkelerinin öğrenilmesi ve ilgili yönetmeliklerin kullanılmasının kavranması.
Taşıma gücü yöntemine göre betonarme yapı elemanlarının hesaplanmasının öğrenilmesi.
Betonarme yapıların taşıyıcı sistemi üzerinde çözümlerin geliştirilmesinin öğrenilmesi.
Dersin Tanımı Yönetmelikler, taşıma gücü yöntemi, basit ve bileşik eğilme etkisindeki kirişler, çift donatılı kesitler, T kesitli kirişler, kolonlar, kirişlerde kesme kuvveti etkisi, kiriş konstrüksiyonu, betonarme plak döşemeler.

Tasarım aşamaları, binalara etkiyen yükler, taşıyıcı sistem düzenleme ilkeleri, döşeme sistemleri, derzler, yüksek binalar, yatay yüklerin taşınması esasları, betonarme çatılar, prefabrike sistemler, çerçeveler, sürekli çerçeveler, konsollar, kemerler, kabuklar, katlanmış plaklar, deprem yönetmeliği esasları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Betonarmenin yapı malzemesi olarak mekanik özelliklerini öğrenmiş olacaklardır.
2. Betonarme taşıyıcı sistem tasarımını kavramış olacaklardır.
3. Betonarme yapıların taşıyıcı sistemi üzerinde çözümlerin geliştirilmesinin öğrenmiş ve gözönüne alınan bir yapı için uygun betonarme taşıyıcı sistemi seçebilme yeteneğini kazanmış olacaklardır.
4. Taşıma gücü yönteminin hesap ilkeleri ve betonarme yapı elemanlarını bu yönteme göre hesaplamayı öğrenmiş ve bu yönteme göre tasarlanmış yapı elemanlarını değerlendirecek yeteneği kazanmış olacaklardır.
5. İlgili yönetmelikleri kullanmayı öğrenmiş olacaklardır.
Önkoşullar MIM 152 MIN DD veya MIM 152E MIN DD veya (MIM 113 MIN DD ve MIM 103 MIN DD) veya (MIM 113E MIN DD ve MIM 103 MIN DD)veya (MIM 113 MIN DD ve MIM 103E MIN DD) veya (MIM 113E MIN DD ve MIM 103E MIN DD)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Ders Notları
Diğer Referanslar Betonarme Yapılar, Celep, Z., Beta Basım Yayım 2018
Betonarme,Ersoy, U, Özcebe, G, Evrim Yayınları 2016
Reinforced Concrete Structures, R. Park, T. Paulay, Wiley, 1975
Reinforced Concrete Fundamentals, P.M. Ferguson, J.E. Breen, J.O. Jirsa, Wiley, 1988
DBYBHY 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007
TBDY 2019 Türk Bina Deprem Yönetmeliği 2019
TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları ,TSE, 2000
TS 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yükler, TSE, 1997
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024