Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / PEM 324E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Peyzaj Yönetimi
İngilizce Landscape Management
Dersin Kodu
PEM 324E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatma Ayçim Türer Başkaya
Dersin Amaçları 1. Peyzaj yönetiminin tanımlanması ve temel bileşenlerinin irdelenmesi,
2. Kurumsal çevrenin peyzaj yönetimindeki rolünün tanımlanması,
3. Yerelden küresel ölçeğe kadar değişen peyzaj yönetim tekniklerinin tanıtılması,
4. Farklı nitelikteki örneklerin sunulması.
Dersin Tanımı Peyzaj yönetimi ve sürdürülebilirlik. Çevre sorunları ve yönetimi; Peyzaj yönetimi teorileri ve teknikleri; Farklı içerikteki peyzajların yönetimi. Çevre politikaları, mevzuat ve kurumsal yapı; Sivil Toplum kuruluşları ve peyzaj yönetimi; Halk katılımı teknikleri; Başarılı peyzaj yönetimi örnekleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Peyzaj mimarlarının peyzaj yönetimindeki rolünü anlar,
II. Farklı ölçeklerdeki peyzaj çalışmalarında bağlayıcılığı olan yasal ve kurumsal yapıya hakimdir,
III. Planlama hiyerarşisi ve planlar arası entegrasyonu anlar,
IV. Sürdürülebilir kaynak yönetimi ile ilgili yeni yaklaşımları anlayıp geliştirebilir,
V. Peyzaj tasarım ve planlama çalışmalarında halk katılımı tekniklerini kullanabilir.
Önkoşullar PEM242E Landscape ecology/ PEM 242E Landscape Eco.&Its Ref.on Dsg.
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024