Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 234 - Şehir Sosyolojisi
 

SBP 234 - Şehir Sosyolojisi

Dersin Amaçları

1. Şehirin temel bileşenlerinden olan insan toplumlarının oluşumu ve dönüşümünü anlamak
2. İnsan toplumlarının geliştirdiği sosyal sistemler ile şehirsel yerleşmeler özelinde sosyolojik bakış açısı kazandırmak
3. Şehir sosyolojisi alanındaki farklı kuramsal bakış açılarını kavramak
4. Sosyolojik araştırma sürecini kavramak

Dersin Tanımı

Şehir, Toplum ve Planlama: Genel Kavramsal Giriş
Toplum Türlerinin Gelişimi, Farklılaşması
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri-Demografik Yapı Analizi
Sosyal Kuramlar ve Şehir-Klasik Kuramsal Perspektifler (Berlin Okulu)
Sosyal Kuramlar ve Şehir -Güncel Kuramsal Perspektifler-I (Chicago Okulu)
Sosyal Kuramlar ve Şehir -Güncel Kuramsal Perspektifler-II (Paris Okulu)
Sanayi Toplumu-Modern Toplum ve Şehirleşme Süreçleri- Ara Sınav
Sanayi Toplumu-Modern Toplum ve Şehirleşme Süreçleri
Gelişmekte Olan Ülkelerde Şehirleşme- Tek hakim Şehir kuramı: İzmir örneği
Türkiye’de Şehirleşme, Göç ve Şehir Mekanındaki Etkileri
Metropoliten Şehirlerin Sosyal Mekanı I
Metropoliten Şehirlerin Sosyal Mekanı II
Metropoliten Şehirlerde Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Yaşam I
Metropoliten Şehirlerde Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Yaşam II

Koordinatörleri
Gülden Erkut
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023