Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 251 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Şehir ve Çevre Mühendisliği
İngilizce Urban and Regional Planning
Dersin Kodu
SBP 251 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ali Fuat Aydın
Dersin Amaçları 1. Çevre bilimleri ve mühendisliğinin temel esaslarını anlama ve bu esasları şehir planlamasında kullanabilme becerisi kazandırmak
2. Çevre sağlığı açısından gerekli altyapı sistemlerinin planlanması ve projelendirilmesine yönelik gerekli bilgileri kazandırmak
3. Doğanın korunması ve toplumun refahı için kendilerini sürekli geliştirebilen bireyler olmalarını sağlamak
4. Yaratıcı, öz-güvenli, mesleğinde profesyonel ve etik sorumlulukları taşıyabilen bireyler olmalarını sağlamak
Dersin Tanımı Çevre sorunlarının nedenleri ve boyutları. Planlama ile ilişkileri. Sürdürülebilir kalkınma. Su kirliliğinin esasları. Kirleticilerin etkileri. Göl/akarsu kirliliği. Su/atıksu arıtımı. Su kalite kontrolu. Standartlar ve parametreler. Hava kirliliği, kirleticiler, etkileri, hava kirliliği kontrolu. Katı atıklar, sınıfları, katı atık yönetimi. Toprak kirliliği. Radyoaktive, Gürültü, ÇED.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Çevre bilimleri ve mühendisliği alanındaki temel konular ve problemler, çevre sorunlarının sebepleri, boyutları ve bu sorunların planlama ile ilişkisi hakkındaki bilgilere vakıf olma;
II. Yerleşmelerde sistemler, standartlar ve ihtiyaçlara yönelik hizmet alanları, teknik altyapı alanları organizasyonunu belirleme ve bu alanlara yönelik alan tahsisi ve tasarımı geliştirme
III. Su temini ve atıksu uzaklaştırma sistemlerinin planlamaya yönelik analizini yapabilme;
IV. Su ve atıksu arıtma sistemleri hakkındaki genel bilgilere vakıf olma;
V. Katı ve tehlikeli atık, hava, gürültü ve toprak kirliliği ve radyoaktivite hakkındaki genel bilgilere vakıf olma;
VI. Kaynakların optimum kullanımı, sürdürülebilirlik, çevre koruma ilişkilerini anlama ve çevresel etkilerin değerlendirilmesi konusundaki genel bilgilere vakıf olma;
becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Vesilind, P.A., Morgan, S.M., Heine, L.G., Introduction to Environmental Engineering, Cengage Learning, 2010.
2. Peavy, H.S., Rowe, D.E., Tchbanoglous, G. Environmental Engineering. MC.Graw HilI: Singapore, 1986.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024