Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 212 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Proje IV
İngilizce Architectural Design IV
Dersin Kodu
MIM 212 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
5 2 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İffet Hülya Arı
Dersin Amaçları 1. Tasarım problemlerine çok boyutlu biçimde yaklaşabilme, tasarım problemini kişiselleştirebilme becerisini geliştirmek. 2. Tasarım sürecinde sistemlerin (sosyal, kültürel, strüktürel, vb.) bütünlüğünü tartışmak. 3. Tasarım kararlarının bağlam, program ve mekansal-biçimsel-tektonik kurgu ile ilişkisinin kurulmasına yönelik araştırmalar yapmak, 4. Bir deneme-yapma-öğrenme ortamı olarak stüdyo kültürüne vurgu yapmak, öğrencilerin eleştirel, yenilikçi, yaratıcı üretimlerle güncel mimari tartışmalara katılımını sağlamak, 5. Mimari düşüncenin üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasında projelere özgün temsil araçlarının kullanımını geliştirmek.
Dersin Tanımı Eleştirel, deneysel, yenilikçi, tasarım düşüncesinin geliştirilmesi; güncel mimari ve kentsel tasarım problemlerinin erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik ekseninde ele alınması; karmaşık olmayan yapı/yapı grubu için program geliştirilmesi ve yorumlanması; mimari düşüncenin, program, bağlama ilişkin veriler, mekansal organizasyon, biçimsel kurgu ve tektonik özelliklerle bütünleştirilmesi; strüktür, malzeme ve teknoloji konularının tasarım süreci ile ilişkilendirilmesi; projeye özgü temsil araçlarına ilişkin araştırmaların yapılması.
Dersin Çıktıları 1. Mimari tasarım becerisi 2. Eleştirel düşünme, araştırma ve tartışma becerisi 3. Arsa/çevre koşulları 4. Bina alt sistemlerinin entegrasyonu (taşıyıcı sistem, bina kabuğu vb.) 5. Eris¸ilebilir ve sürdürülebilir tasarım 6. Sunum ve grafik becerisi
Önkoşullar Mimari Proje III (MIM 211) / Architectural Design III (MIM 211E)
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı Helena Casanova & Jesus Hernandez, Public Space Acupuncture, Strategies and Interventions for Activating City Life, Actar Publishers, New York, 2014
Pallasmaa, Juhani, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, Wiley, 2012
Mark Garcia, The Diagrams of Architecture, AD, Reader, Wiley, 2010
Lawson, Bryan, How Designers Think: The Design Process Demystified, Elsevier, Amsterdam; Architectural Press, Oxford, 2006.
Peter Zumthor, Thinking Architecture, Birkhauser, Basel, Boston, Berlin, 2005
Diğer Referanslar -
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024