Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 312 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Proje VI
İngilizce Architectural Design VI
Dersin Kodu
MIM 312 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
5 2 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Suat Apak
Dersin Amaçları Yaşam senaryosu oluşturabilme, uygun çözümler üretebilme ve kendini ifade edebilme bağlamlarında yetkinlik düzeyini arttırmak, çok boyutlu karmaşık tasarım problemlerinin çözümlerine ilişkin uygun yaklaşımları / stratejileri belirleyebilmek, öncelikli kriterleri sıralayabilmek dersin temel amaçları arasındadır. Kent bağlamında ele alınan konulara ilişkin yerin gereği senaryoya ait kavram ve kapsamlı programları geliştirmek, sistematik mekânsal kurgunun ve çözümün üretilerek en iyi şekilde farklı ortamlarda çeşitli temsil biçimleriyle sunumlarını sağlanmak dersin vazgeçilmez amaçlarını oluşturmaktadır.
Dersin Tanımı Genel çerçevesi çizilen konular ve kent içinde bölgesi belirlenen proje alanının tanınması, belirlenmesi, analizi, kent ile olan ilişkilerinin ve kent içindeki yerinin kavranması, kullanıcılar ve özelliklerine göre senaryolar oluşturulması, kavramsal düşünce bağlamında alternatifler geliştirilmesi ve tektonik yaklaşım çerçevesinde proje gelişiminin sağlanması çalışmaları tüm dönem stüdyo çalışmalarının ana kurgusunu oluşturmaktadır. Nerede, ne zaman, neyi, neden ve kapsamlı bir nasıl soruları ile sorgulayarak; kent ve içinde oluşan yaşamı eleştirel bir yaklaşımla ele alma, kent bütünlüğünü ve ölçeğini yakalayabilme, fiziki ve sosyal çevreyi geliştiren mimari çözümler üretme, rasyonel yaşam ve kullanım alanları oluşturma, özgün ve sürdürülebilir yapısal çözümler kurgulama çabaları stüdyo pratiğinin temel yaklaşımlarıdır.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar Bilgisayar, maket ve eskiz malzemeleri, sanal ortama bağlanma araçları, tasarım ve sunum ile ilgili programlar.
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Kent İmgesi, Lynch K., Çeviren: Başaran İ.,Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Yaylacık Matbaacılık, 2010, İstanbul
Mimarın Soluğu – Peter Zumthor Mimarlığı Üzerine Denemeler, Bilgin İ.,Metis Yayınları, Yaylacık Matbaacılık, 2017, İstanbul
Kentsel Tasarım Kuramı, Dün, Bugün, Yarın, Mimarist, Sayı:29, Güz 2008 ,Acar Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş., 2008, İstanbul
Tarihi Çevrede Yapılaşma, Mimarist, Sayı:10, Kış 2003 ,Acar Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş., 2003, İstanbul
Kamusal Alan, Kamu Yapıları, Mimarist, Sayı:23, Bahar 2007 ,Acar Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş., 2007, İstanbul
Kamusal Alan, Mimarist, Sayı:22, Kış 2006 ,Acar Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş., 2006, İstanbul
Mimarlık – Biçim, Mekan, ve Düzen, Ching Francis D. K., Çeviren: Lökçe S.,Yem Yayınları, Mas Matbaacılık San. Ve Tic. A.Ş., 2011, İstanbul
Rob Krier on Architecture, Krier R., Achleitner F., Academy Editions, St. Martin’s Press, 1982, New York
Mimari tasarım, İnsan ve Çevre, Çakın Ş., Özal Matbaası, 1990, İstanbul
Mimarlıkta Bina Programlama Olgusu, İnceoğlu N., İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, 1982, İstanbul
Introduction to Building, Osbourn D., Longman Scientifik & Tenhnical, 1993, Harlow, Essex
Mimari Tasarıma Yaklaşım, Arcan E. F., Evci F., İki K Yayınevi, 1992, İstanbul
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024