Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 312E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Proje VI
İngilizce Architectural Design VI
Dersin Kodu
MIM 312E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ozan Önder Özener
Dersin Amaçları 1. Karmaşık tasarım problemlerinin çözümleri için uygun tasarım stratejilerinin geliştirilmesi,
2. Güncel mimarlık kuramlarının araştırılması ve tartışılması, mimari tasarım çalışmaları ile ilişkisinin kurulması,
3. Kentsel ve çevresel etkenlerin mimari tasarımda girdi olarak ele alınması,
4. Farklı uzmanlık alanları ile mimari tasarımın ilişkisinin kurulması,
5. Mimari tasarımda gelişmiş temsil araçlarının ileri düzeyde kullanılması.
Dersin Tanımı Mimari tasarım problemlerinin, katılım, çoğulculuk ve toplumsal farkındalık çerçevesinde farklı ölçek ve detay düzeylerinde tartışılması; kentsel bağlam, sürdürülebilirlik, enerji, ekonomi, gelişmiş yapısal sistem ve yapı teknolojilerinin tasarım yöntemleri ve güncel mimarlık kuramları ekseninde eleştirel yönde değerlendirilmesi; karmaşık ve çok işlevli bina programlarının ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi; her türlü genel afet (doğal ve yapay) durum senaryolarının tasarım sürecinde girdi olarak değerlendirilmesi; temsil ortamlarının ileri düzeyde kullanılması.
Dersin Çıktıları Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
1. Tasarım problemlerinin uygun tasarım stratejileri ile işlenmesi becerisi kazanır.
2. Karmaşık kentsel dokulara ilişkin, veri toplama, araştırma ve aktarma becerisi kazanır.
3. Mimari tasarımın disiplinler arası bir ortamda koordinasyonunu sağlama becerisi kazanır.
4. Mimari tasarımda güncel teknoloji ve malzeme olanaklarına hakim olma becerisi kazanır.
5. Geliştirilen mimari çözüme ilişkin bilginin, gelişmiş çoklu ortam temsilleri aracılığıyla ifade becerisi kazanır.
Önkoşullar MIM 351 Min. DD / MIM 351E Min. DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023