Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 246E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İç Mimarlık Projesi I
İngilizce Interior Arch. Design Studio I
Dersin Kodu
ICM 246E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ervin Garip
Dersin Amaçları Bu dersin amacı;
1. İç mekan tasarımına yönelik kavramlar geliştirmek
2. İç mekan tasarım problemini mantıksal ve sezgisel sorgulamalar yoluyla irdeleyerek çözüm üretmek ve geliştirmek
3. İç mekan ile insan ihtiyaçları arasındaki ilişkileri kavramak ve değerlendirmek
4. Ölçeklerarası ilişkileri, iç mimari çevre bileşenleri bağlamında irdelemek
5. Konut vb. yaşam çevreleri bağlamında iç mekan tasarımı yapmak
Dersin Tanımı İç mimari tasarıma veri oluşturan planlama–programlama kararları; işlev, biçim ve teknoloji kavramlarının iç mimari tasarımla ilişkilerinin farklı ölçeklerde sorgulanması; ihtiyaçların analizi ve değerlendirilmesi; iç mekan deneyimini oluşturan bileşenlerin bütünsel olarak ele alınması; iç mimari çevre tasarımına ilişkin kavramsal araştırma, biçimsel ifade ve uygulama çalışmaları; mekan kullanıcı ilişkileri ile ilgili deneysel atölye çalışmaları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:
I. Tasarım sürecinde kavramsallaştırma, araştırma ve örneklerden yararlanma becerisi.
II. Eleştirel düşünme ve ifade becerisi.
III. Biçimsel kompozisyon bilgi ve becerisi.
IV. Grafik anlatım ve modelleme bilgi ve becerisi.
V. Disiplinlerarası tasarım becerisi.
VI. Mevcut iç mimari çevreyi analiz etme ve kavrama becerisi.
VII. İnsan ihtiyaçları-iç mekan ilişkilerini değerlendirme becerisi.
VIII. Ölçeklerarası ilişkileri kavrama becerisi.
Konut vb. yaşam çevrelerinde iç mekan bileşenlerini bütünsel olarak örgütleme beceri ve yetkinliği.
Önkoşullar TES211E MİN DD veya MIM 211 MIN DD veya MIM 211E MIN DD veya ICM211 MIN DD veya ICM211E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023