Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 411E - Mimari Proje VII
 

MIM 411E - Mimari Proje VII

Dersin Amaçları

1. Güncel kentsel dinamiklerin çok boyutlu mimari tasarım problemleri aracılığı ile ele alınması, 2. İleri düzeyde karmaşık programlı tasarım çözümlerinin geliştirilmesi ve detaylandırılması, 3. Gelişmiş teknoloji, malzeme ve yapım sistemlerinin kullanılması, 4. Mimari tasarım sürecinde disiplinlerarası çalışma deneyimi sağlama, 5. Doğal, tarihi ve kültürel miras sayılacak değerlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik mimari tavır edinme, 5. Mimari tasarım, araştırma, tasarım bilgisi üretme, eleştiri ve temsil alanlarında kişisel tavır geliştirme ortamının sağlanması.

Dersin Tanımı

Ulusal / uluslararası bağlamda kentsel dinamiklerle mimarinin ilişkisinin kurulması ve gelecek öngörüleri geliştirilmesi; farklı ölçek ve nitelikteki kentsel, bölgesel, küresel ilişkilerin analizi ve değerlendirilmesi; mimarinin sosyo-kültürel boyutunun, doğal, tarihi ve kültürel miras bağlamında tartışılması, derinlemesine analizi ve mimarlık bilgisine dönüştürülmesi; mimari tasarım sürecinin farklı disiplinlerle ilişkisinin kurulması ve entegrasyonu; büyük ölçekli, çeşitlilik içeren ve karmaşık mimari programlar için gelişmiş yapısal sistem ve detay düzeyinde, yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretilmesi; geçmiş dönemlerde edinilen kazanımların yetkin bir şekilde kullanımı ve kişisel yaklaşımlar geliştirilmesi.

Koordinatörleri
Nurbin Paker Kahvecioğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024