Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 312 - Proje VI(Şeh Tsrm Korm Yenil)
 

SBP 312 - Proje VI(Şeh Tsrm Korm Yenil)

Dersin Amaçları

1/5000 Ölçekli stratejik plan kararlarına göre mevcut-gelişme alanlarında eylem alanlarının belirlenmesi, senaryo seçeneklerinin ortaya konulması, yasal çerçevenin irdelenmesi,konut, rekreasyon, donatı ve fonksiyon alanlarının planlanması ve tasarımı.

Dersin Tanımı

1.Üst ölçekli stratejik plan kararlarına göre mevcut yerleşmeler ve gelişme
alanlarında fonksiyon alanlarının saptanması
2.Belirlenen fonksiyon alanlarına yönelik senaryo seçeneklerinin farklı yaklaşım ve politikalarla değerlendirilmesi ve bu yaklaşımların ulaşım sistemi ile entegrasyonun sağlanması,
3.Uygulamaya dönük ve yasal geçerliliği olan planlama ve tasarım becerisinin kazandırılması

Koordinatörleri
Şevkiye Şence Türk
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022