Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 351E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Proje V
İngilizce Architectural Design V
Dersin Kodu
MIM 351E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Özgür Esra Kahveci Payal
Dersin Amaçları 1. Tasarım problemlerini çevresel, sosyal ve kentsel yönleriyle ele alma ve tartışma, bireysel ve grup çalışmaları yaptırarak bireysel sorumluluk ve kolektif çalışma bilinci kazandırmak,
2. Sosyal ve kültürel senaryolara dayalı program geliştirebilme, alternatif konsept tasarımları üzerine tartışma bilinci kazandırma,
3. Çözüme ulaşmayı sağlayacak tasarım araçlarının (işlev, mekânsal örgütlenme ve strüktür ilişkisi üzerine düşünme, araştırma yapma yetisi kazandırmak,
3. Mekâna yapısal form vermede güncel teknolojileri araştırmak, yapının yapısal ve tektonik biçimini kesin ve anlamlı bir nitelikte ve ölçekte ifade edebilmesini sağlamak,
4. Mimari tasarım sürecinin ve sonucunun anlaşılabilir bir biçimde ortaya koyulabilmesi ve bunun için gerekli olan temsil araçlarının dijital programlarının ve teknolojik verilerin yeterli şekilde kullanılabilmesini sağlamak.
Dersin Tanımı Çok boyutlu tasarım problemleri ve kentsel bağlamda mekânsal çözümler geliştirilmesi, mimarlığın toplumsal ve kültürel katmanları, tasarımın yer, bağlam, program, mekan, kimlik, temsiliyet konuları ile tartışılması, mimarinin gelişmiş yapım ve üretim teknolojileri ile ilişkilendirilerek ele alınması, dijital tasarım yöntem ve araçlarının tasarım sürecinde kullanılması; çok yönlü temsil ortamlarına hakim olabilme yetisinin geliştirilmesi.
Dersin Çıktıları 1. Gelişmiş mimari tasarım ve eleştirel düşünme becerisi, Bireysel ve grup koordinasyonu yapabilme yetisi, 2.Yer, kentsel bağlam, programa ilişkin araştırma yapma ve eleştirel düşünme becerisi, 3. Tasarıma uygun alternatif enerji, yapı teknoloji olanaklarını araştırma ve karar verme becerisi, 4. Örnekler üzerinden tasarım kararlarının okuyabilme becerisi, 5. Geliştirilen mimari tasarımın uygun ölçek ve temsil araçları kullanılarak çizimle ifade edilme ve sunulma becerisi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024