Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 218 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe ProjeIV
İngilizce Project IV
Dersin Kodu
SBP 218 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ayşe Lale Berköz
Ayşe Lale Berköz
Dersin Amaçları Stratejik mekânsal planlama yaklaşımında analiz, değerlendirme, karar
geliştirme yöntem ve teknikleri kullanılarak bir yerleşimin temel bileşenlerinin
tanımlanması ve geleceğe yönelik gelişiminin tartışılması.
Dersin Tanımı Stratejik mekansal planlama yaklaşımına bağlı olarak: 1. Bir yerleşmenin mekansal dinamiklerinin: yerleşme sistemleri ve mekansal kademelenme, ulaşım ağ ve ilişkileri, alan kullanımları, sosyal, ekonomik ve çevresel özelliklerine göre ortaya konması. 2. Sektörler arası ilişkilerin ve mekansal etkilerinin belirlenmesi, sosyal-çevreselekonomik yapıyı tanımlayacak tekniklerin ve problemlerin tanımlanması. 3.Gelecek öngörülerinin tartışılmasında: toplumsal-kurumsal yapılar ile yasal çerçeve göz önünde bulundurularak stratejik karar geliştirme yöntemlerinin kullanılması
Dersin Çıktıları Doğal, yapılaşmış ve sosyo-ekonomik çevreyi analiz etme, güçlü ve zayıf
yönleri, fırsat ve tehditleri, uygun kaynakları, dışsal etki ve dinamikleri
değerlendirme,
? Temel aktörleri belirleme,
? (Gerçekçi) Uzun-erimli vizyon belirleme,
? Mekânsal gelişim ve değişimi belirleyici konsept ve karar geliştirme,
? Kısa –uzun dönemli uygulama stratejileri ve senaryo geliştirme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Albrechts, L., Healey, P. & Kunzmann, K. R. (2003). Strategic Spatial Planning and Regional Governance in Europe, Journal of the American Planning Association, 69, (2), 113.
Alkay, E.(editör) (2014). Şehir Planlamada Analiz ve Değerlendirme Teknikleri, Literatür, İstanbul, Türkiye.
Brooks, R. G., (1988). Site Planning Environment, Process and Development, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, (İTÜ Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi)
Claval, P., (1998). An Introduction to Regional Geography, Blackwell Publications, 1998 (İTÜ Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi)
Dandekar, H., (Editor) (1982). The Planner's Use of Information: Techniques for Collection, Organization And Communication
Edgington, D. W., Fernandez, A. L., Hoshino, C. (2001). New Regions - concepts, issues and practices. (ITU Kütüphanesi - elektronik kaynak)
Faludi, A. (2000). The performance of spatial planning. Planning practice and Research, 15(4), 299-318.
Gedikli, B. (2007). Stratejik Mekânsal Planlama: Planlamada Yeni Arayışlar, Yöntemler ve Teknikler, İçinde: Kentsel Planlama Kuramları, Melih Ersoy (Editör), İmge Kitabevi: Ankara.
Glasson J., Introduction to Regional Planning, John (İTÜ Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi)
Healey, P., Khakee, A., Motte, A. & Needham, B. (eds) (1997). Making Strategic Spatial Plans: Innovation in Europe, London: UCL Press.
Hill T. ve Westbrook R. (1997). SWOT analysis: it's time for a product recall, Long Range Planning, 30, 46-52.
Kajanus M., Kangas J. and Kurttila M. (2004). The use of value focused thinking and the A'WOT hybrid method in tourism management, Tourism Management, 25, 499- 506.
Kangas J., Kurttila M., Kajanus M. ve Kangas A. (2003). Evaluating the management strategies of a forestland estate - the S-O-S approach, Journal of Environmental Management, 69, 349-358.
Kotler, P. (1988). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control, 6th edition. Prentice Hall. New Jersey.
Lyle, J. T., (1985). Design for Human Ecosystems, Van Nostrand Reinhold, New York, (İTÜ Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi)
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği. (2014). Resmi Gazete. Sayı: 29030
McHarg, I. L., (1971). Design with Nature, (İTÜ Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi)
Salet, W. & Faludi, A. (eds) (2000). The Revival of Strategic Spatial Planning, Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023