Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 351 - Mimari Proje V
 

MIM 351 - Mimari Proje V

Dersin Amaçları

1. Tasarım problemlerini çevresel, sosyal ve kentsel yönleriyle ele alma ve tartışma, bireysel sorumluluk ve kolektif çalışma bilinci kazandırmak,
2. Sosyal ve kültürel senaryolara dayalı program geliştirebilme, alternatif konsept tasarımları üzerine tartışma bilinci kazandırma,
3. Çözüme ulaşmayı sağlayacak işlev, mekânsal örgütlenme ve strüktür ilişkisi üzerine düşünme, araştırma yapma yetisi kazandırmak,
4. Mekâna yapısal form vermede güncel teknolojileri araştırmak, yapısal ve tektonik özellikleri gerekli detay ve ölçekte ifade edebilmesini sağlamak,
5. Mimari tasarım sürecinin ve sonucunun anlaşılabilir bir şekilde ifadesi için gereken temsil araçlarının kullanımının geliştirilmesini sağlamak.

Dersin Tanımı

Çok boyutlu tasarım problemleri ve kentsel bağlamda mekânsal çözümler geliştirilmesi, mimarlığın toplumsal ve kültürel katmanları, tasarımın yer, bağlam, program, mekan, kimlik, temsiliyet konuları ile tartışılması, mimarinin gelişmiş yapım ve üretim teknolojileri ile ilişkilendirilerek ele alınması, dijital tasarım yöntem ve araçlarının tasarım sürecinde kullanılması; çok yönlü temsil ortamlarına hakim olabilme yetisinin geliştirilmesi.

Koordinatörleri
Fatma Erkök
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024